پارسیان لب

خطاهای مربوط به هموگلوبین سنجی منابع خطا ممکن است مربوط به نمونه ، روش آزمایش،تجهیزات و آزمایشگر باشند. خطاهای مربوط به نمونه تکنیک نامناسب خونگیری از سیاهرگ...

کورینه باکتریوم ها باسیل گرم مثبت.بدون حرکت،بدون کپسول،کاتالاز مثبت،بدون اسپور،بی هوازی اختیاری اند اما در شرایط هوازی رشد بهتری دارند.حتی روی محیط معمولی هم رشد...

هماتوکریت (Ht یا HCT) یا حجم سلول‌های فشرده (PCV) درصد حجمی سلول‌های قرمز در خون است.  میزان آن به طور طبیعی حدود %۴۵ بــرای...

دیسپنسر وسیله‌ای است که در خانواده پی پت‌ها و رقیق کننده‌ها قرار می‌گیرد. مدل‌های مختلفی از دیسپنسرها وجود دارد که شامل مدل‌های مورد استفاده...

اسپکتروفتومتر یا طیف سنج یک دستگاه آزمایشگاهی اولیه است که جهت خواندن نتایج آزمایش‌هایی که واکنش آن‌ها از نوع End point هستند به کار...

در بین تجهیزات مختلف اتاق عمل، یکی از حساس‌ترین‌ها، اتوکلاوهای رومیزی یا FAST CLAVE ها با کلاس خطر B هستند. این قبیل تجهیزات برای مواردی...

کالیبراسیون پیپت، بخش اساسی از کارهای آزمایشگاهی است که باید به‌عنوان قسمتی حیاتی در جایی که نیاز به انتقال یا رقیق سازی حجم مشخصی...

یک آزمایشگاه پزشکی یا آزمایشگاه کلینیکی، آزمایشگاهی است که در آنجا تست‌هایی روی نمونه‌های کلینیکی انجام می‌شوند تا اطلاعاتی در مورد سلامتی یک بیمار...

کاربردهای روش الکتروفورز بر روی ژل در ابتدا محدود به موارد خاصی بود؛ زیرا دسترسی کاوشگرهای (پروب‌های) ملکولی به پروتئین‌های جدا‌سازی شده در بستر...