مسمومیت با مواد مخدر

مسمومیت با مواد مخدر،درمان و پیشگیری.سایر علائم :

سیستم عصبی: برحسب دوزاژ مسمومیت باعث خواب آلودگی ومردمکهای تنگ وسرسوزنی با عدم رفلکس به نور ،دپرسیون تنفسی ودرصورت شذید بودن مسمومیت اختلال هوشیاری شدید تا کما وتنفس صدادار خواهد بود.

تنفس: تنفس ابتدا کند وسطحی شده ( اسیدوزتنفسی) درموارد شدید همراه با آپنه است.ادم حاد ریه مخصوصا درمسمومیت با هروئین شایع است.

گوارش: تاخیر درتخلیه معده ویبوست شدید ،تهوع واستفراغ دربعضی از بیماران درمسمومیت های خفیف شایع است.

قلب وعروق: کاردیوتوکسیک نبوده اما بعلت وازودیلاتاسیون عروق محیطی منجر به افت فشار خون وحتی شوک می شود.

غدد: باعث افزایش ترشح آنتی دیورتیک هورمون وکاهش ادرار می شود.

همچنین باعث کاهش قند خون می شود.بعلت آزاد کردن هیستامین باعث خارش ژنرالیزه بخصوص در قفسه صدری صورت وبینی می گردد

تشخیص:

هر بیماریکه دپرسیون تنفسی ،کما ومیوز باعدم رفلکس به نور داشته باشد اولین تشخیص مسمومیت با مواد مخدراست وباید از طریق تست نالوکسان تایید گردد

تست نالوکسان:

۳-۱ آمپول نالوکسان رادرصورتی که فردمعتاد نباشد وریدی تزریق میکنیم.درصورتیکه معتاد باشد یک آمپول زیر جلدی تزریق می گردد.درتزریق زیر جلدی پاسخ به نالوکسان ۱۰-۵ دقیقه بعد می باشد.

درتزریق وریدی بعد از۳-۲ دقیقه ،مردمکها باز شده ،تنفس عادی شده و بیمارهوشیار می شود.اگراین علائم ظاهر نشد مسمومیت با مواد مخدر منتفی است .اگرچنانچه مردمک بیماربازشدودپرسیون تنفسی بیمار اصلاح شدوهوشیاری بیمار تغییرنکند احتمالا بیمار دچار مسمومیت میکس یامسمومیت با داروهای آرام بخش می باشد.

درمان:

بستگی به وضعیت بیمار دارد اگرباآپنه تنفسی مراجعه کند ،اکسیژن تراپی باآمبوبگ وتزریق ۳-۲ آمپول نالوکسان بصورت وریدی دربیماران معتادیک آمپول نالوکسان زیر جلدی تزریق شود.

اگر بیماررگ نداشت وقت راجهت پیدا کردن رگ نباید تلف نمود وبهتر است ۲-۱آمپول نالوکسان زیر جلدی تزریق نمود وتنفس با آمبوبگ را تا برگشت تنفس ادامه داد.

اگرچنانچه وضعیت بیمار بهتر شد،وادارکردن به استفراغ واگراختلال هوشیاری دارد

شستشوی معده + سولفات شارکول تادفع اجابت مزاج بخصوص دربیماران بادی پکر که بهتر است روغن کرچک داده شود.

کنترل   تنفس وهوشیاری بیمار ،چون طول اثر نالوکسان درحدود ۴۵ دقیقه تا یک ساعت ونیمه عمر آن ۲۵-۱۰ دقیقه است .بنابراین ممکن است بعد از مرحله بهبودی مجددا علائم مسمومیت عود کند وحتی منجر به مرگ بیمار شود. درصورت نیاز نالوکسان تکرار شود.

بعضی از داروها بخصوص تریاک بعد از جذب گوارشی دارای سیکل روده ای- معدهای هستند . به این شکل مقدار اعظم آنها مجددا ازطریق خون به داخل معده تراوش  می شود بعد مجددا جذب شده وعلائم مسمومیت عود میکند

( ضدافسردگی های سه حلقه ای ،مواد مخدر وفنوباربیتال این خاصیت را دارند.)

پس بنابراین درصورت نیاز به نالوکسان باید مجددا شستشوی معده داده شود.

اگر چنانچه کنترل مستقیم بیمار ممکن نباشد ،بهتر است ۱۰-۵ آمپول نالوکسان به داخل ۵۰۰ سی سی سرم دکستروز ۵ % افزوده وبا توجه به نیاز بیمار انفوزیون شود.

ضمناً اگر بعد از تزریق نالوکسان بهبود یافت نباید مرخص شود.

حداقل ۶ ساعت(دراطفال ۱۲ساعت) تحت نظر باشد درصورت نباز مجدد به نالوکسان بستری شود درغیر این صورت مرخص شود.

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]