بیسفنل آ و شیشه شیر

آیا میخواهید مطمئن شوید که فرزندتان پس از تولد و طی اولین ماههای زندگی خود با مواد غذاییِ کاملاً طبیعی تغذیه شود؟

بنابراین، انتخابی بهتر از شیردهی پستانی نخواهید داشت. با اینکه تمامی مادران دوست دارند که فرزندشان را در حد امکان به صورت طبیعی شیردهی کنند، اما این کار همیشه امکانپذیر نیست.

مادرانی که فرزندشان برای پستان به دهان گرفتن مشکل دارند، مادران شاغل یا حتی مادرانی که باید با فرزندانشان به مسافرتهای طولانی بروند، با مشکلاتی رو به رو خواهند بود. دوشیدن شیر و ذخیره آن در بطری راهحلی مطلوب است. اما سوال اینجاست که کدام بطری؛

آیا همه بطریهای پلاستیکی، مواد مغذی شیر دوشیده شده را تازه و بدون آسیب نگه میدارد؟

البته والدین جواب این سوال را میدانند و بطریهایی با پشت نویس عاری از BPA (بیسفنل آ) را انتخاب میکنند.

با افزایش تولید بطریهای عاری از BPA، معلوم میشود که آگاهی عموم مردم درحال افزایش است. بیسفنل آ یا BPA ترکیبی سرطانزا است که در اکثر بطریهای پلاستیکی یافت میشود و میتواند جذب غذا شود و آنرا مسموم سازد.

برای والدینی که کاملاً به شیر خشک کودکان و شیردهی با شیشه وابسته هستند، باید یافتن بطریهایی با پشتنویس عاری از بیسفنل آ یک نگرانی اولیه باشد. دکتر “ساندیپ متا” متخصص کودکان میگوید: اگر برای شیردهی فرزندتان از بطری استفاده میکنید،

مطمئن شوید که برای مدت طولانی درپوش آنرا باز نگذارید. زیرا محیط اطراف ما آنچنان که به نظر میآید پاکیزه و عاری از آلودگیها نیست، بنابراین باز گذاشتن درپوش شیشه شیر برای مدتی طولانی به آلوده شدن آن منجر میشود.

پژوهشها نشان میدهد که قرار گرفتن در معرض سرطانزاها از طریق مواد غذایی و همچنین دیگر واسطهها میتواند در زندگی آینده فرزندتان تاثیرات نامطلوبی داشته باشد. یک مشاور شیردهی پستانی میگوید: برای حمایت از فرزندتان در مقابل سموم غذایی، شیردهی پستانی بهترین راه است.

اما اگر شیردهی با شیشه را انتخاب میکنید، مطمئن شوید که عاری از بیسفنل آ است و برای احتیاط بیشتر، هرگز بطری را مستقیما داخل مایکروویو قرار ندهید، زیرا ترکیبات ظروف پلاستیکی هنگام گرم شدن، تغییر میکند و امکان دارد غذا را آلوده کند.

شیر را گرم کنید و سپس آنرا داخل بطری عاری از بیسفنل آ بریزید. گرچه ممکن است انتخابی مناسب نباشد، اما بطریهای شیشهای استفاده شده برای ذخیرهسازی و تغذیه نوزاد میتواند تا حد زیادی سموم را دور نگه دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده