ويروسهاي DNAدار ايجاد کننده سرطان

ویروسهایی که باعث ایجاد سرطان در انسان می گردند

هرپس ويروسها
اين ويروسهاي بزرگ به قطر ۲۰۰ ۱۰۰ نانومتر داراي يک ژنوم خطي از زنجيره مضاعف DNA هستند. اين ويروسها در تمام ميزبانهاي خود از جمله انسان موجب عفونتهاي حاد مي شوند. اين ويروسها با سرطان بيني و سرطان گلو در ارتباط هستند.

پوکس ويروسها
ويروسهايي بزرگ و آجري شکل با ژنوم خطي از زنجيره مضاعف DNA هستند. ويروس مولوسکوم کونتاجيوزوم ، تومورهاي کوچک و خوش خيمي را در انسان ايجاد مي کنند. در مورد چگونگي بروز اين بيماريها اطلاعات بسيار اندکي موجود است.

ويروس هپاتيت B و هپاتيت C
اين ويروسها علاوه بر ايجاد دو نوع هپاتيت ، عامل سرطان کبد در انسان هستند. واکسن موثري عليه هپاتيت B به منظور جلوگيري از عفونت اوليه و پيشگيري از سرطان کبد ، ساخته شده است.

آدنوويروسها
آدنو ويروسها گروه بزرگي از ويروسها هستند که به مقدار فراوان در طبيعت پراکنده هستند. آدنو ويروسهايي که معمولا انسان را آلوده مي کنند موجب بيماريهاي حاد خفيف در مجاري تنفسي و گوارشي مي شوند. از اين ويروسها ، عامل مولد سرطان در انسان شناخته نشده است.

ويروسهاي پاپيلوم
اين ويروسها تمايل زيادي به سلولهاي پوششي پوست و سلولهاي مخاطي دارند. اين ويروسها در توليد انواع مختلفي از زگيلها (Warts) ، سرطان رحم ، سرطانهاي مقعد و تناسلي ، نقش دارند.

چشم انداز
اکنون مسلم شده است که ويروسها در پيدايش انواع مختلفي از تومورهاي خاص انساني دخالت دارند. بطور کلي اثبات ارتباط بين يک ويروس و سرطان مربوط به آن خيلي مشکل است. چنانچه ويروس عامل سرطان خاصي باشد، انتشار جغرافيايي عفونت با آن ويروس بايد با بروز آن تومور مطابقت داشته باشد. ايجاد تومور در حيوانات آزمايشگاهي دليل خوبي براي خاصيت تومورزايي ويروس است. با اين همه هنوز دلايل کافي وجود ندارد که ويروس ، عامل سرطان انساني باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده