پایان نامه مقایسه اضطراب مرگ و بهزیستی روان شناختی و سازگاری در بیماران قلبی و بیماران MS

مقاله و پایان نامه روانشناسی مقایسه اضطراب مرگ و بهزیستی روان شناختی و سازگاری در بیماران قلبی و بیماران MS

مقدمه

اضطراب مرگ[۱] غالباً تجلی یک اضطراب عمومی است که علل واقعی آن ناآگاهانه بوده و ناشی از ضربه های دوران پیشین زندگی است. چنین اضطرابی در بهترین صورت در ترس از جاهای سرپوشیده یا ترس از فضای باز ظاهر می شود. اضطراب مرگ منجر به درماندگی، تغییرات جسمانی، از دست دادن کنترل، از دست دادن اطرافیان، همراه با احساس گناه و شرم می گردد (کاپلان[۲]، ۲۰۰۲، ترجمه محسنی فر، ۱۳۸۲).

بررسی پیشینۀ نظری و پژوهشی مربوط به سلامت روانی نشان می دهد سالیان طولانی رویکرد آسیب شناختی یا منفی به مطالعۀ آن وجود داشته است، به این معنی که سلامت روانی نبود بیماری و مشکلات روانی تعریف شده است. اما از حدود دهه ۱۹۶۰ با ظهور دیدگاه های جدیدی که به جای درمان مشکلات روانی بر پیشگیری از آنها تأکید داشتند مدل های سلامت روانی عمدتاً بر ابعاد روانی مثبت مانند توانایی های انسان، رشد شخصی، بهزیستی و ارتقای خوب بودن متمرکز شدند (رایان و دسی[۳]، ۲۰۰۱؛ به نقل از میکائیلی منیع، ۱۳۸۹).

در حقیقت ظهور دو جریان توجه به رشد روان شناختی و سلامتی، و روان شناسی مثبت نگر موجب تغییر رویکرد روان شناسان از مدل پزشکی یا آسیب شناختی به مدل های مثبت نگر در موضوع سلامت روانی شد. در این راستا، مدل هایی مانند مدل جاهودا[۴]، مدل بهزیستی ذهنی داینر[۵] ، مدل ۶ عاملی بهزیستی روان شناختی ریف، مدل خودمختاری[۶] رایان و دسی تدوین شدند که در تعریف و تبیین سلامت روانی به جای تمرکز بر بیماری، ضعف و تنش بر توانایی ها و داشته های فرد متمرکز شدند (کامپتون[۷]، ۲۰۰۱؛ به نقل از میکائیلی منیع، ۱۳۸۹).

این تغییر رویکرد موجب رشد روان شناسان این گروه در توصیف و تعریف سلامت روانی بیشتر از اصطلاح بهزیستی روان شناختی که بیشتر دارای بار مثبت است استفاده کنند. از این منظر کسی دارای سلامت روان شناختی تلقی می شود که ویژگی هایی مانند عزت نفس، ارتباط های اجتماعی گسترده، احساس خودکارآمدی و حس استقلال دارد (ریف و سینگر[۸]، ۱۹۹۸؛ به نقل از میکائیلی منیع، ۱۳۸۹).

مدل ریف از مهم ترین مدل های حوزه بهزیستی روان شناختی به شمار می رود. در این دیدگاه بهزیستی به معنای تلاش برای استعلا و ارتقاست که در تحقق استعدادها و توانایی های فرد متجلی می شود (ریف، ۱۹۹۵؛ به نقل از میکائیلی منیع، ۱۳۸۹).

مدل حاضر بهزیستی روان شناختی را فرایند رشد همه جانبه ای می دادند که در طول عمر گسترده است. از این رو، طرفداران آن همانند ارسطو معتقدند بهزیستی به معنای کسب لذت نیست بلکه تلاش برای استعلا و ارتقاست که در تحقق استعدادها و توانایی های فرد متجلی می شود. ریف (۱۹۹۵) بهزیستی روان شناختی را «تلاش برای کمال در جهت تحقق توانایی های بالقوه واقعی فرد» می داند.

سازگاری مفهومی عام است و به همۀ راهبردهایی گفته می شود، که فرد برای اداره کردن موقعیت های استرس زای زندگی، شامل: تهدیدهای واقعی یا غیر واقعی به کار می برد. سازگاری مجموعه ای از رفتارهای آموخته شده است و ناسازگاری زمانی به وجود می آید که فرد مهارت های لازم برای تطابق با مشکلات روزمرۀ زندگی را یاد نگرفته باشد. به طور کلی فرایندهای یادگیری در بروز پاسخ های سازگارانه یا ناسازگارانه نقش اساسی دارد و افراد برای سازگاری مطلوب باید مهارت های فردی و اجتماعی لازم را فراگیرند (فیرس[۹]، ترجمه فیروزبخت، ۱۳۸۴).

بیان مسأله

مرگ[۱۰]، واقعیتی اجتناب ناپذیر است که هر شخصی ممکن است نسبت به آن، برداشت و واکنشی منحصر به فرد داشته باشد. مرگ به خاطر ماهیت پر از ابهامش، برای بسیاری از انسان ها به صورت تهدید آمیز جلوه می کند. اضطراب و هراس از مرگ، در میان تمام فرهنگ ها متداول است و گروه ها و ادیان مختلف به طرق گوناگون با آن برخورد می کنند (هورتا، یاپ[۱۱]، ۲۰۰۶، به نقل از نادری و اسماعیلی، ۱۳۸۸). یکی از متغیرهایی که بر بکارگیری افراطی و بیمارگونه رفتارهای ارتقاء بخش سلامتی یا عدم بکارگیری ای رفتارها، تأثیر بسزایی دارد، اضطراب مرگ است. اضطراب مرگ عموماً به عنوان احساس ناراحتی توأم با ترسی که معطوف به مرگ خود یا دیگران است و با در نظر گرفتن مرگ به عنوان پایان حیات یا تجسم مراسم تدفین و جسد برانگیخته می شود، تعریف می شود (فیرستون و کتلت[۱۲]، ۲۰۰۹، به نقل از قربانعلی پور و همکاران، ۱۳۸۹). لازم به ذکر است که انسان در غرایز ابتدایی مانند حفظ سلامتی با دیگر حیوانات مشترک است. با این حال توانایی های عقلانی انسان این قدرت را به او بخشیده که بتواند تشخیص دهد که مرگ غیر قابل گریز است آگاهی از مرگ غیر قابل گریز و اضطراب همراه آن به رفتار های گوناگونی منجر می شود (پزینسکی، گرینبرگ و سولومون[۱۳]، ۱۹۹۷، به نقل از قربانعلی پور و همکاران، ۱۳۸۹). به عبارت دیگر وقتی مردم با اضطراب مرگ روبه رو می شوند واکنش های متفاوتی از خود نشان می دهند. از یک طرف آنها به افزایش رفتارهای ارتقاء بخش سلامتی متمایل می شوند و از طرف دیگر ممکن است رفتارهایی را اتخاذ کنند که سلامتی آنها را مورد تهدید قرار دهد (آرنت، راتلج و گلدنبرگ[۱۴]، ۲۰۰۶، به نقل از قربانعلی پور و همکاران، ۱۳۸۹).

جزء ضروری خوب زندگی کردن از نظر دانشمندان احساس بهزیستی روان شناختی است که در آن هر شخص زندگی اش را دوست داشته باشد. احساس مثبت را تجربه کند و از حوادث و وقایع پیرامون خود ارزیابی مثبت داشته باشد، در حالی که افراد بهزیستی پایین حوادث و موقعیت های زندگیشان را نامطلوب ارزیابی کرده و بیشتر هیجانات منفی نظیر اضطراب، افسردگی و خشم را تجربه می کنند. بهزیستی روان شناختی را شناخت شخصی فرد از ارزش های تأثیر گذار و عاطفی مؤثر بر زندگی اش می داند. این ارزش ها شامل واکنش های عاطفی به حوادث، خوبی قضاوت ها، شناخت از رضایتمندی و تکامل است.

منظور از سازگاری، رابطه ای است که میان فرد و محیط او، به ویژه محیط اجتماعی وجود دارد و به او امکان می دهد تا نیازها و انگیزه های خود را پاسخ گوید. فرد زمانی از سازگاری بهره مند است که بتواند میان خود و محیط اجتماعی اش رابطه ای سالم برقرار و انگیزه های خود را ارضا کند، درغیر این صورت او را ناسازگار قلمداد می کنیم. در واقع سازگاری با محیط، مهارتی است که باید آموخته شود و کیفیت آن مانند سایر آموخته ها به میزان علاقه و کوشش فرد برای یادگیری بستگی دارد. (اتکینسون، اتکینسون و هیلگارد[۱۵]، ۲۰۰۳، به نقل از رفیعی، ۱۳۸۹). فرد خوب سازگار یافته کسی است که صفت ها و ویژگی های گوناگون او با هم در ارتباطند. در عین حال که سازگاری کامل وجود ندارد، ولی سازگاری مطلوب احتمالاً هنگامی رخ می دهد که بین آنچه فرد راجع به خود می اندیشد با آنچه دیگران دربارۀ او می اندیشند، توافق منطقی وجود داشته باشد (شعاری نژاد، ۱۳۸۰).

بنابراین پژوهش پیش رو درصدد پاسخگوی به این سؤال است که «آیا بین اضطراب مرگ و بهزیستی روان شناختی و سازگاری در بیماران قلبی و بیماران MS تفاوت وجود دارد؟».

 

اهمیت و ضرورت پژوهش

با وجود تأثیر عظیم درک پدیده مرگ بر رشد روانی انسان، علی الخصوص افراد بیمار، در ایران، در این زمینه تحقیقات منسجم و جدی صورت نگرفته و بیشتر به طور جانبی با این مسئله برخورد شده است. بنابراین، به دلیل خلاء موجود در ادبیات پژوهش در زمینه اضطراب مرگ و بهزیستی روان شناختی و سازگاری در بیماران قلبی و بیماران MS، بررسی و پژوهش در این زمینه امری مهم و ضروری تلقی می گردد.

متن بالا خلاصه ای از ابتدای پایان نامه بود و در ادامه شامل بخش های زیر و کل تحقیق مورد نظر می باشد.

فصل سوم روش پژهش

فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

منابع

پرسشنامه

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید:قیمت ۱۰۰۰۰ تومان

RIAL 100,000 – کل پایان نامه

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده