خانه > بیوشیمی > دستورالعمل غربالگری دیابت حاملگی

دستورالعمل غربالگری دیابت حاملگی

برای تمام بانوان باردار که تاکنون سابقه ای از دیابت نداشته اند به منظور غربالگری دیابت در هفته 24 تا 28 بارداری،آزمون تحمل گلوکز خوراکی 2 ساعته با مصرف 75 گرم گلوکز درخواست می شود.

نحوه انجام غربالگری دیابت حاملگی:

خانم باردار،ناشتا مراجعه نموده و در ابتدا سابقه ای از او نمونه خون ناشتا گرفته می شود.سپس 75 گرم گلوکز در 300 میلی لیتر آب حل می شود که او باید آن را در مدت 5 دقیقه بنوشد.سپس بعد از یک و دو ساعت از او نمونه خون گرفته می شود.

اگر نتیجه آزمایش به یکی از سه شکل زیر باشد بیمار با تشخیص دیابت بارداری نیاز به اقدام لازم و پیگیری خواهد داشت.

قند خون ناشتا  >92

قند خون 1 ساعت پس از مصرف گلوکز    >180

قند خون 2 ساعت پس از مصرف گلوکز    >156