مطالب آزمایشگاهی

زمان مثبت شدن آزمایش هپاتیت

زمان مثبت شدن آزمایش هپاتیت،تفسیر نتایج آزمایش هپاتیت 1- تست HBs Ag: این تست 4-3 هفته پس از ورود ویروس HBV به بدن مثبت می...

مطالب خواندنی