مرور رده

بیوشیمی

بیوشیمی آزمایشگاه,کنترل کیفی بیوشیمی,سایت بیوشیمی پزشکی,رشته بیوشیمی,لیست آزمایشات بیوشیمی,بیوشیمی علوم آزمایشگاهی,دستگاه های بیوشیمی,هیتاچی,کوباس,آزمایش قند,چربی,تست کبدی,تست اوره خون,نرمال شاخص های بیوشیمی,روش انجام آزمایشات بیوشیمی

آزمایش HDL

نام اختصاری: HDL-C سایر نام ها: HDL کلسترول،  HDL Direct، HDL Cholesterol,S ، Cholesterol, HDL بخش مورد انجام : بیوشیمی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم یا پلاسمای EDTA دار حجم نمونه مورد نیاز:  0.5 mL شرایط نمونه گیری: به مدت 14-12 ساعت ناشتایی توصیه می شود. نوشیدن آب و داروهای ضروری مانعی ندارد. ملاحظات نمونه گیری: از اگزالات، فلوئور، سیترات یا…
ادامه مطلب ...

آزمایش GTT

نام اختصاری: GTT سایر نام ها: تست تحمل گلوکز،OGGT  (تحمل گلوکز خوراکی)، GCT (تحمل گلوکز بارداری) بخش مورد انجام : …

آزمایش قند 2hpp

نام اختصاری:   2hpp سایر نام ها: گلوکز 2 ساعت پس از صرف صبحانه یا بعد از تجویز گلوکز، 2PPG بخش مورد انجام : بیوشیمی…

آزمایش قند ادرار

نام اختصاری: Glu, U سایر نام ها: گلوکز ادرار، قند ادرار بخش مورد انجام: بیوشیمی ادرار نوع نمونه قابل اندازه گیری:…