مرور رده

بیماریها

بماریهای واگیر دار,خطرناکترین بیماریهای,دارو های ضد بیماری,سایت بیماری شناسی,پارسیان لب,لیست بیماریهای انسان و حیوانات,پزشکی,سایت سلامت,سلامت انسان و بیماری,درمان بیماریها,علائم بیماری,تشخیص بیماریها

ماستیت گرانولوماتوز (علائم و درمان)

ماستیت لوبولار گرانوماتوز، با میکرو آبسه‌ها و ضایعات گرانولوماتوز محدود شده در لوبول‌های پستان مشخص می‌شود. این بیماری نادر و باعلت ناشناخته می‌باشد که در سال‌های اخیر در خانم‌های ایرانی شایع شده است. این بیماری با یک توده‌ی سفت که گاه تشخیص آن با سرطان مشکل می‌شود و گاه با آبسه‌های متعدد و راجعه و یا فیستول در پستان، مشخص می‌شود. در برخی از موارد…
ادامه مطلب ...