خانه > هماتولوژی (پەڕە 13)

هماتولوژی

هماتولوژی,شاخص و نرمال خون و هماتولوژی,سایت هماتولوژِ,کانال تلگرام آزمایشگاه,آزمایش خون,کتاب هماتولوژی,آزمایشگاه تشخیص طبی,لیست آزمایش خون,تفسیر آزمایش خون,بیماریهای خونی,سرطان,لوسمی,آزمایش جنسی,معرفی و شناخت و کنترل کیفی در آزمایشگاه,کنترل کیفی هماتولوژی,خون شناسی

لوسمی حاد لنفوبلاستیک ALL_L1

لوسمی حاد لنفوبلاستیک ALL L1 لنفوبلاست های کوچک و تقریبا یکدست مشاهده میشوند. نسبت هسته به سیتوپلاسم انها بسیار زیاد است. غشای هسته منظم و کروماتین ان بسیار ظریف است. هستک عمدتا مشاهده نمیشود. ممکن است غشای هسته فرورفته باشد که در این موارد هسته شکاف دار دیده میشود. سیتوپلاسم …

بیشتر بخوانید »

رنگ امیزی پریودیک اسید شیفت PAS

رنگ امیزی PAS مراحل عملی رنگ امیزی پریودیک اسید شیفت ابتدا تهیه محلول های مورد نیاز محلول اسید پریودیک: 5 گرم کریستال اسید پریودیک را در در 500 سی سی اب مقطر حل میکنیم.این محلول را درون شیشه قهوه ای باید نگهداری کنیم و تا 3 ماه پایدار است… محلول …

بیشتر بخوانید »

سوسپانسیون 5 درصد

سوسپانسیون 5 درصد مراحل عملی تهیه سوسپانسیون ابتدا مقدار 500 لاندا از خون کامل(whole blood)که حاوی ضد انعقاد است را به درون یک لوله شیشه ای بزرگ انتقال میدهیم. از خون درون ویال cbc هم میتوان سوسپانسیون تهیه کرد. سپس بیشتر از 10 سی سی نرمال سالین را به درون …

بیشتر بخوانید »

رنگ امیزی سودان بلک

رنگ امیزی سودان بلک تهیه رنگ سودان بلک(محلول سودان بلک) 0.3 گرم رنگ سودان بلک را در 100سی سی اتانول حل کنید. تهیه محلول کار: 40 سی سی بافر رنگ امیزی سودان بلک را با 60 سی سی محلول سودان بلک خوب مخلوط کنید روش کار: تهیه گسترش از خون …

بیشتر بخوانید »

رنگ آمیز استراز غیر اختصاصی

رنگ امیز استراز غیر اختصاصی مرحله اول: تهیه مخلوط پاراروزانیلین هگزوتایزد: حجم های برابری از پاراروزانیلین و نیتریت سدیم 4 درصد را باهم ترکیب میکنیم.این محلول 1 دقیقه قبل از مصرف اماده شود. مرحله دوم تهیه مخلوط انکوباسیون 2سی سی محلول الفا نفتیل استات را با 38 سی سی بافر …

بیشتر بخوانید »

رنگ آمیزی کلایهاور

رنگ آمیزی کلایهاور هدف از این رنگ امیزی تعیین توزیع  HbF در سلولهای قرمز می باشد(سیتوشیمی  Hbگلبولهای قرمز) مواد.وسایل و تجهیزات مورد نیاز: اتانول 80 درصد اریتروزین 1گرم بر لیتر یا ائوزین 2.5 گرم بر لیتر هماتوکسیلین(7.5 گرم در یک لیتر اتانول 90 درصد) کلرور فریک اسید کلریدریک 2.5 مول …

بیشتر بخوانید »

رنگ امیزی میلوپراکسیداز MPO

رنگ امیزی میلوپراکسیداز MPO این نوع رنگ امیزی برای مشاهده ناهنجاریهای سلولهای خونی بکار میرود. مواد ووسایل و تجهیزات مورد نیاز: بافر نرمال استون 3 و 3 دی امینوبنزیدین بافر سورنسن فسفات محلول هیدروژن پراکسید هماتوکسیلین معرف ها فیکساتیو:بافر نرمال استون سوبسترا:3 و 3 دی امینو بنزیدین بافر:سورنسن فسفات رنگ …

بیشتر بخوانید »

آزمایش اجسام هاینز

آزمایش اجسام هاینز این تست برای تعیین رسوب Hb  ناپایدار بویژه در کمبود انزیم G6PD مورد استفاده قرار میگیرد. مراحل کار ابتدا از مریض خون میگیریم خون را با ضد انعقاد EDTA مخلوط میکنیم. یک لوله ازمایش تهیه می کنیم. مقدار 100 لاندا خون را با 400 لاندا متیل ویوله …

بیشتر بخوانید »