پارسیان لب

هورمون

هورمون شناسی,سایت هورمون شناسی,لیست آزمایشات هورمونی خانم ها و اقایان,شرایط آزمایشات هورمونی,آزمایش پرولاکتین,هورمون جنسی,کنترل کیفی آزمایش هورمون,علوم آزمایشگاهی,سایت هورمون شناسی,روش های الایزا,تشخیص هورمون,بیماریهای هورمون

هورمون ها به عنوان پیام رسان شیمیایی  در بدن عمل می کنند. بدن هر فرد از زمان به دنیا آمدن تا زمان مرگ دچار...

ازمایش B12،اندازه گیری کوبالامین،اندازه گیری سیانوکوبالامین،تفسیر آزمایش B12،نرمال رنج آزمایش B12،شرایط نمونه گیری برای ویتامین B12،علل کمبود B12 نام اختصاری:  B12 or Cb1                                 سایر...

نام اختصاری: UE3 سایر نام ها: استریول آزاد، استریول غیر کونژوگه، -16  هیدروکسی استرادیول، استریول غیرکونژوگه حاملگی؛ Free Estriol, 16-OH- Stradiol, Unconjugated Estriol,Pregnancy بخش انجام دهنده: آنالیز...

نرمال FSH, LH,مقدار هورمون در بدن,آزمایش زنانگی و هورمونی,هورمون جنسی سایر نام ها : هورمون زرده ای، هورمون محرکه فولیکول، Leuteotropic Hormone، Pituitary gonadotropins بخش مورد...

نام اختصاری:  IGFBP-3 سایر نام ها: پروتئین-3 متصل شده به فاکتور رشد شبه انسولین IBP3; BP-53، IGF Binding Protein-3، Somatomedin C Binding Protein CPT codes: 83519 بخش انجام...

اینهیبین A ، پپتید اصلی مهارکننده گنادی است که ترشح FSH را در هر دو جنس تنظیم می‌کند. این پپتید در جفت ساخته‌شده و...

نام اختصاری: IGF-1 سایر نام ها: فاکتور یک رشد شبه انسولین،  سوماتومدین C، فاکتور سولفاسیون Somatomedin-C, Insulin-like Growth Factor-1, Sm-C بخش انجام دهنده: آنالیز هورمون نوع نمونه قابل...

نام اختصاری: HE4 سایر نام ها: پروتئین 4 ترشحی اپی دیدیم انسانی بخش انجام دهنده: هورمون شناسی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، پلاسما حجم نمونه مورد نیاز:...

گاسترین توسط سلولهای G واقع در بخش دیستال معده (ناحیه آنتروم) تولید شده و محرک قوی ترشح اسید معده می باشد. سطح گاسترین سرم در...

نام اختصاری: GAF-3x سایر نام ها: Gliadin Antibodies IgG and IgA، Anti-Gliadin IgG/IgA،Gliadin Antibodies IgG and IgA Serum بخش انجام دهنده: ایمونولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری:...

هورمون رشد انسانی از هیپوفیز قدامی به صورت اسپایک‏های کوتاه متعدد و غالباً ثانویه به محرک‏های محیطی ترشح می‏شود. نیمه عمر  GH  در خون...

اندازه گیری فری تین، شاخص خوبی برای ذخایر آهن در بدن می باشد. فری تین پروتئین اصلی ذخیره کننده آهن است که غلظت آن ...

اسیدفولیک یا pteroylmonoglutamic acid دارای سه جزء است: پتریدین،  P-آمینوبنزوات، و ال – گلوتامیک اسید. در پلاسما 3/1 از اسیدفولیک آزاد بوده در حالیکه...

نام اختصاری: EPO سایر نام ها: اریتروپویتین،Epogen ، Hematopoietin بخش مورد انجام: آنالیز هورمون نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم حجم نمونه مورد نیاز: 0.5 ml شرایط نمونه گیری:...

error: Content is protected !!