پارسیان لب

کیت،مواد،دستگاه آزمایشگاهی

کیت،مواد،دستگاه آزمایشگاهی,تجهیزات آزمایشگاهی,خرید کیت آزمایشگاهی,معرفی شرکت های تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی,قیمت کیت,دستگاه,سایت تبلیغات آزمایشگاهی,کنترل کیفی,مواد مصرفی,لیست شرکت های پخش و تولید تجهیزات پزشکی,خرید وسایل پزشکی,راه اندازی آزمایشگاه,سایت تبلیغات کیت،مواد،دستگاه آزمایشگاهی

تهیه رنگ متیلن بلوی با فره ( گسترش مستقیم ) (Nairs Buffered Methylene blue stain  Direct smear) این روش آماده سازی گسترش مستقیم جهت مشخص...

تهیه محلول  iodine‘Anton’D مواد لازم : ۱.  یدور پتاسیم (Potassuim iodide = k۱) یک گرم ۲.  کریستال ید پودر شده ( Iodine crystals )   پنج گرم ۳.  آب مقطر...

معرفهای vp طرز تهیه معرفها : معرف A:  پنج گرم آلفا نفتول را در مقدار کمی الکل اتیلیک حل کرده و حجم آن را به تدریج...

Heart : قلب Rate : ضربان Monitor: نمایشگر فیزیولوژی با بالا رفتن سن، میزان حداکثر ضربان قلب کاهش می یابد، بنابراین اطلاعات مربوط به ضربان قلب در هنگام...

پیس میکر قلبی بی سیم یا ضربان ساز: Pacemaker قلبی: Cardiac بی سیم: Wireless فیزیولوژی بسیاری از مردم از داشتن دستگاه پیس میکر قلبی که برای کمک به...

) آلودگی کنترل منفی با کنترل مثبت یا استاندارد صفر با دیگر استاندارد ها : موقع شستشو اجازه ندهید محلول شستشو از داخل چاهک...

آشنایی با بخش ها و شرایط آزمایشگاه،آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی،لیست تجهیزات آزمایشگاهی روند رو به رشد تکنولوژی و دانش، نقش کلیدی در رشد و توسعه...

تخت بیمارستانی (Hospital Bed) عبارت است از تختی که برای استراحت بیمار در طول ۲۴ ساعت بستری بیمار فراهمشده است. تخت بیمارستانی جزء جدانشدنی...

این محیط کشت در ارزیابی فعالیت دزوکسی ریبونوکلئاز (DNase) باکتری ها و قارچ ها و خصوصاً به عنوان کمک در تشخیص استافیلوکوک های بیماریزا...

مواد، محیط های کشت و دیسک های تشخیصی محیط بلاد آگار(خون گوسفند) محیط مک کانگی آگار یا EMB آگار محیط نوترینت آگار یا TSA...

فور(اون)   اون برای استریل کردن موادی که نمی توانند بطور کامل تحت نفوذ بخار قرار گیرند، اما می توانند دمای بالای مورد نیاز مثل ˚C180...

انکوباتور محفظه عایق بندی شده ایست که برای نگهداری دما و رطوبت کنترل شده محیط برای رشد میکروارگانیسم ها نیاز است . بعضی انکوباتورها...

تفکیک اعضاء خانواده انتروباکتریاسه بر پایه توانایی در تخمیر دکستروز (گلوکز) و لاکتوز و تجزیه سولفیدها اساس آزمایش: محیط کشت KIA، علاوه بر کازئین و...

جهت استاندارد کردن غلظت تلقیح برای آزمایش تعیین حساسیت میکروبی، باید از استاندارد سولفات باریم (BaSo4)، برابر با استاندارد نیم مک فارلند استفاده شود.    ۲-...

error: Content is protected !!