کیت،مواد،دستگاه پزشکی آزمایشگاهی

کیت،مواد،دستگاه آزمایشگاهی,تجهیزات آزمایشگاهی,خرید کیت آزمایشگاهی,معرفی شرکت های تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی,قیمت کیت,دستگاه,سایت تبلیغات آزمایشگاهی,کنترل کیفی,مواد مصرفی,لیست شرکت های پخش و تولید تجهیزات پزشکی,خرید وسایل پزشکی,راه اندازی آزمایشگاه,سایت تبلیغات کیت،مواد،دستگاه آزمایشگاهی

انکوباتور

انکوباتور محفظه عایق بندی شده ایست که برای نگهداری دما و رطوبت کنترل شده محیط برای رشد میکروارگانیسم ها نیاز است . بعضی انکوباتورها...

محیط Kligler Iron Agar

تفکیک اعضاء خانواده انتروباکتریاسه بر پایه توانایی در تخمیر دکستروز (گلوکز) و لاکتوز و تجزیه سولفیدها اساس آزمایش: محیط کشت KIA، علاوه بر کازئین و...

تهیه کدورت استاندارد نیم مک فارلند

جهت استاندارد کردن غلظت تلقیح برای آزمایش تعیین حساسیت میکروبی، باید از استاندارد سولفات باریم (BaSo4)، برابر با استاندارد نیم مک فارلند استفاده شود.    ۲-...

روش تهیه لوگل

روش تهیه لوگل ید= g1 یدور پتاسیم =g 2 آب ‌مقطر= cc240 محلول آبی بیکربنات سدیم۵%= cc60 در مقدار کمی از آب‌ مقطر، ید و یدور پتاسیم را کاملاً...

روش تهیه کریستال ویوله ذخیره و اگزالات آمونیوم ذخیره

روش تهیه کریستال ویوله ذخیره و اگزالات آمونیوم ذخیره -تهیه کریستال ویوله پودر کریستال ویوله = g20 اتانول= cc100 -تهیه اگزالات آمونیوم پودر اگزالات آمونیوم= g1 آب‌ مقطر= cc100 هنگام مصرف،...

روش تهیه آب اکسیژنه (H2O2) 3%

روش تهیه آب اکسیژنه (H2O2) 3% محلول آب اکسیژنه ۳۰% را به نسبت ۱:۱۰ با آب ‌مقطر رقیق نمایید. (یعنی cc1 آب اکسیژنه ۳۰% را...

روش تهیه همین(Haemine)

روش تهیه همین(Haemine) پودر همین= g 5/0 سود (NaOH)N 1= cc10 مقدار فوق از پودر همین را به cc10سود ۱ نرمال اضافه کرده و حل کنید،...

روش تهیه ویتامین K1

روش تهیه ویتامین K1 پودر ویتامین  =k1 g2/0 اتانول= cc20 محلول در ظرف تیره و در یخچال نگهداری می‌شود. درب ظرف باید کاملاً محکم بسته شود....

روش تهیه معرف نین هیدرین

روش تهیه معرف نین هیدرین پودر نین هیدرین=  g5/3 استن=  cc50 بوتانول =  cc50 استن و بوتانل را مخلوط کرده و سپس پودر نین هیدرین را اضافه...

روش تهیه معرف های احیاء نیترات

روش تهیه معرف های احیاء نیترات -تهیه معرف A: N،N  دی متیل آلفا نفتیل آمین: g6 اسیداستیک گلاسیالN5، (۳۰% )cc :1000 مقدار فوق از N، N دی متیل...

روش تهیه معرف کلرور فریک

روش تهیه معرف کلرور فریک کلرور فریک= g10 آب‌ مقطر = cc100 (روش غیر اسیدی) (روش دیگر تهیه این معرف شامل کلرور فریک:g 12، اسید کلریدریک غلیظ:cc...

روش تهیه معرف کواکس

روش تهیه معرف کواکس P-دی متیل آمینو بنز آلدئید= g10 آمیل الکل: cc150 اسید کلریدریک غلیظ و تازه: cc50 دی متیل آمینو بنزآلدئید را به آمیل الکل...

روش تهیه معرف متیل رد (MR)

روش تهیه معرف متیل رد (MR) پودر متیل رد= g 1/0 اتانول=cc 300 پودر متیل رد را در اتانول حل کرده سپس با آب‌ مقطر حجم آنرا...

روش تهیه معرف های VP

روش تهیه معرف های VP - تهیه آلفا نفتول (معرفA): پودرآلفا نفتول: g 5 اتانول: cc100   -تهیه  KOH(پتاس) (معرفB): KOH:g 40 کراتین (cr): g 3/0 آب‌مقطر: cc100 معرف ها در ظروف تیره...

روش تهیه انواع قندها

روش تهیه انواع قندها:     محلول ۱۰% از انواع قندها تهیه نمایید (قند= g10 و آب‌مقطر= cc100) روش استریلیزاسیون قندها استفاده از فیلتراسیون می‌باشد. در غیر...

روش تهیه محیط کشت NaCl5/6% (براث/ آگار)

روش تهیه محیط کشت  NaCl5/6%  (براث/ آگار) محیط پایه همان محیط برین هارت اینفیوژن براث/آگار است. از آنجا که این محیط کشت حاوی ۵/۰% نمک...

روش تهیه محیط کشت حاوی گلیسرین جهت دیپ فریز

روش تهیه محیط کشت حاوی گلیسرین جهت دیپ فریز از محیط کشت پایه: محیطTSB  (Trypticase Soy Broth) یا محیط کشت BHB                                                     (Brain Heart Infusion Broth)...

روش تهیه محیط کشت آب پپتونه قلیایی یا APW (ترکیبی)

روش تهیه محیط کشت آب پپتونه  قلیایی یا APW (ترکیبی) پیتون= g10 کلرور سدیم (Nacl)= g10 آب‌مقطر=cc 1000 سپس pH را به ۹-۶/۸ برسانید و در شرایط ۱۵...

سلامت

منشورحقوق بیمار در ایران

بینش و ارزش یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند.این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژه ای...

تغذیه

درمان فشار خون بالا با لوبیا سفید

سردرد شدید، فشارخون بالا و تپش قلب رهایتان نمی‌کند. شاید این مشکلات هرروزه به دلیل محروم بودنتان از پتاسیم باشد. اگر آزمایش‌هایتان هم...

مطالب آزمایشگاهی

هموفيلوس

    خصوصيات كلي هموفيلوس اعضاي جنس هموفيلوس،كوكوباسيل هاي گرم منفي كوچك با اندازه اي در حدود 0.3-0.2 در 0.8-0.5 ميكرون هستند.از نظر شكل ظاهري پلي موزفيسم...

مطالب خواندنی