خانه > کیت،مواد،دستگاه پزشکی آزمایشگاهی (صفحه 3)

کیت،مواد،دستگاه پزشکی آزمایشگاهی

کیت،مواد،دستگاه آزمایشگاهی,تجهیزات آزمایشگاهی,خرید کیت آزمایشگاهی,معرفی شرکت های تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی,قیمت کیت,دستگاه,سایت تبلیغات آزمایشگاهی,کنترل کیفی,مواد مصرفی,لیست شرکت های پخش و تولید تجهیزات پزشکی,خرید وسایل پزشکی,راه اندازی آزمایشگاه,سایت تبلیغات کیت،مواد،دستگاه آزمایشگاهی

مواد، محیط های کشت و دیسک های تشخیصی

مواد، محیط های کشت و دیسک های تشخیصی محیط بلاد آگار(خون گوسفند) محیط مک کانگی آگار یا EMB آگار محیط نوترینت آگار یا TSA یا برین هارت اینفیوژن آگار (BHIA) محیط کشت خون TSB) یا BHIB) در صورت نیاز محیط مولر هینتون آگار محیط شکلات آگار(خون گوسفند) محیط مانیتول سالت …

ادامه نوشته »

فور

فور(اون)   اون برای استریل کردن موادی که نمی توانند بطور کامل تحت نفوذ بخار قرار گیرند، اما می توانند دمای بالای مورد نیاز مثل ˚C180 – 160 را تحمل کنند، به کار  می رود. اون  بویژه برای ظروف شیشه ای مثل لوله آزمایش، پتری دیش، پی پت و نیز …

ادامه نوشته »

انکوباتور

انکوباتور محفظه عایق بندی شده ایست که برای نگهداری دما و رطوبت کنترل شده محیط برای رشد میکروارگانیسم ها نیاز است . بعضی انکوباتورها برای نگهداری میزان دلخواه از CO2 برای میکروارگانیسم هایی که دی اکسید کربن دوست (Capnophilic) هستند، تجهیز شده اند. الف _ انکوباتورهای بدون CO2: تنظیم کننده …

ادامه نوشته »

محیط Kligler Iron Agar

تفکیک اعضاء خانواده انتروباکتریاسه بر پایه توانایی در تخمیر دکستروز (گلوکز) و لاکتوز و تجزیه سولفیدها اساس آزمایش: محیط کشت KIA، علاوه بر کازئین و پپتون های گوشت Meat Peptones))، محتوی لاکتوز و دکستروز است که و در طی تخمیر این قندها به واسطه تغییر رنگ معرف pH (فنل رد) …

ادامه نوشته »

تهیه کدورت استاندارد نیم مک فارلند

جهت استاندارد کردن غلظت تلقیح برای آزمایش تعیین حساسیت میکروبی، باید از استاندارد سولفات باریم (BaSo4)، برابر با استاندارد نیم مک فارلند استفاده شود.    ۲- مواد و ابزار لازم: کلرور باریم دهیدراته، اسیدسولفوریک، مزور، بالن ژوژه، لوله آزمایش در پیچ دار استریل   ۳- روش انجام کار: استاندارد نیم …

ادامه نوشته »

روش تهیه لوگل

روش تهیه لوگل ید= g1 یدور پتاسیم =g 2 آب ‌مقطر= cc240 محلول آبی بیکربنات سدیم۵%= cc60 در مقدار کمی از آب‌ مقطر، ید و یدور پتاسیم را کاملاً حل نمایید، بعد حجم را با آب‌ مقطر به cc240‌ برسانید. محلول ۵% بیکربنات سدیم (بیکربنات سدیم: g5   آب ‌مقطر: c100) …

ادامه نوشته »

روش تهیه کریستال ویوله ذخیره و اگزالات آمونیوم ذخیره

روش تهیه کریستال ویوله ذخیره و اگزالات آمونیوم ذخیره -تهیه کریستال ویوله پودر کریستال ویوله = g20 اتانول= cc100 -تهیه اگزالات آمونیوم پودر اگزالات آمونیوم= g1 آب‌ مقطر= cc100 هنگام مصرف، محلول کریستال ویوله ذخیره را به نسبت ۱:۱۰ با آب‌ مقطر رقیق ‌نمایید. (cc1 از محلول کریستال ویوله و …

ادامه نوشته »

روش تهیه آب اکسیژنه (H2O2) 3%

روش تهیه آب اکسیژنه (H2O2) 3% محلول آب اکسیژنه ۳۰% را به نسبت ۱:۱۰ با آب ‌مقطر رقیق نمایید. (یعنی cc1 آب اکسیژنه ۳۰% را به cc9 آب‌مقطر اضافه ‌نمایید). محلول در ظرف تیره و در یخچال نگهداری می شود.

ادامه نوشته »