خانه > کیت،مواد،دستگاه پزشکی آزمایشگاهی (صفحه 5)

کیت،مواد،دستگاه پزشکی آزمایشگاهی

کیت،مواد،دستگاه آزمایشگاهی,تجهیزات آزمایشگاهی,خرید کیت آزمایشگاهی,معرفی شرکت های تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی,قیمت کیت,دستگاه,سایت تبلیغات آزمایشگاهی,کنترل کیفی,مواد مصرفی,لیست شرکت های پخش و تولید تجهیزات پزشکی,خرید وسایل پزشکی,راه اندازی آزمایشگاه,سایت تبلیغات کیت،مواد،دستگاه آزمایشگاهی

روش تهیه انواع قندها

روش تهیه انواع قندها:     محلول ۱۰% از انواع قندها تهیه نمایید (قند= g10 و آب‌مقطر= cc100) روش استریلیزاسیون قندها استفاده از فیلتراسیون می‌باشد. در غیر اینصورت می توان همه انواع قندها را در فشار  Lb5 به مدت ۵ دقیقه استریل نمود. اگر بخواهید قندها را از هم تفکیک نمایید، شرایط …

ادامه نوشته »

روش تهیه محیط کشت NaCl5/6% (براث/ آگار)

روش تهیه محیط کشت  NaCl5/6%  (براث/ آگار) محیط پایه همان محیط برین هارت اینفیوژن براث/آگار است. از آنجا که این محیط کشت حاوی ۵/۰% نمک می‌باشد، بنابراین ۶% نمک به این محیط پایه اضافه نمایید تا مقدار ۵/۶% نمک حاصل شود. شرایط استریلیزاسیون همان دمای oC121، فشار  Lb15 و زمان …

ادامه نوشته »

روش تهیه محیط کشت حاوی گلیسرین جهت دیپ فریز

روش تهیه محیط کشت حاوی گلیسرین جهت دیپ فریز از محیط کشت پایه: محیطTSB  (Trypticase Soy Broth) یا محیط کشت BHB                                                     (Brain Heart Infusion Broth) استفاده کنید. به میزان ۱۵% گلیسرین به محیط پایه اضافه نمایید. به خوبی تکان ‌دهید تا محلول یکنواختی حاصل شود. سپس در مقادیر کم ( …

ادامه نوشته »

روش تهیه محیط کشت آب پپتونه قلیایی یا APW (ترکیبی)

روش تهیه محیط کشت آب پپتونه  قلیایی یا APW (ترکیبی) پیتون= g10 کلرور سدیم (Nacl)= g10 آب‌مقطر=cc 1000 سپس pH را به ۹-۶/۸ برسانید و در شرایط ۱۵ دقیقه, فشار Lb 15 در اتوکلاو قرار داده و استریل نمایید. دما نیز  oC121 است. ( برای تنظیم از سودN  ۱ استفاده …

ادامه نوشته »

روش تهیه محیط کشت ژلاتین (ترکیبی)

روش تهیه محیط کشت ژلاتین (ترکیبی) پیتون=  g5 Beef Extract = g 3 ژلاتین= g 120 مقادیر فوق را به cc1000 آب‌ مقطر اضافه کرده و در بن ماری جوش قرار دهید تا کاملاً حل شوند (از حرارت دادن این محیط کشت بر روی شعله پرهیز کنید). سپس در اتوکلاو …

ادامه نوشته »

روش تهیه انواع محیط های کشت دهیدراته و استریلیزاسیون آنها

روش تهیه انواع محیط های کشت دهیدراته و استریلیزاسیون آنها روش کار بر اساس دستورالعمل موجود بر روی قوطی های حاوی انواع محیط های کشت می‌باشد. روش استریلیزاسیون نیز بر روی برچسب دستورالعمل تهیه محیط کشت درج گردیده است. این دستورالعمل ها بر حسب نوع محیط کشت و کارخانه تولیدکننده، …

ادامه نوشته »

محیط TCBS Agar

جداسازی انتخابی ویبریوهای کلرا و ویبریو پاراهمولیتیکوس ۲-  اساس آزمایش: TCBS  آگار  Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose Agar محیطی انتخابی برای جداسازی ویبریوکلرا و ویبریوپاراهمولیتیکوس و نیز دیگر ویبریوها است. مهار باکتری های گرم مثبت با افزودن Oxgall (صفرای گاوی، محتوی مخلوطی از نمک های صفراوی و Sodium Cholate ) …

ادامه نوشته »

میـکـروسـکـوپ

میکروسکوپ وسیله ای است که برای مطالعه و بررسی اجسام و ارگانیسم های بسیار ریز به کار می رود. برای مشاهده باکتری ها به دلیل ابعاد بسیار کوچکی که دارند کاربرد میکروسکوپ کاملاً ضروری است. میکروسکوپ ها انواع و بسته به نیاز کاربردهای گوناگون دارند ومی توان ازمیکروسکوپ هایی مانند …

ادامه نوشته »