مرور رده

آزمایشگاهی

آزمایش خون,لیست آزمایش های تشخیص طبی,روش کار آزمایشات,آزمایشات هورمونی,سرولوژی,ایمونولوژی,کم خونی,هماتولوژی,بیوشیمی,خبرهای آزمایشگاهی,تعرفه ها و دانستنیها و نیازمندیهای آزمایشگاه,آزمایشات غربالگری جنین,آزمایشات نوزادان,آزمایش قند و چربی و تالاسمی,آزمایشات مواد مخدر و اعتیاد,روش انجام تست های آزمایشگاهی,دانلود فایل های آزمایشگاهی و اطلس های رنگی,نرم افزار های کنترل کیفی,آشنایی با بخش نمونه گیری,تست های دابل مارکر و تریپل مارکر,انجمن علوم آزمایشگاهی

هموستاز و اختلالات آن

ترومبوز و هموستاز طبیعی شامل تشکیل‌ لخته‌خون جهت توقف خونروی از عروق آسیب‌دیده می‌باشند که شماری از عوامل را درگیر می‌سازند. این عوامل عبارتند از سیستم‌های پروتئین، انعقاد، فیبرینولیز و سیستم ضدانعقادی. این ۳سیستم پروتئینی همراه با آندوتلیوم دیواره عروق همواره در تعادل می‌باشند تا اطمینان حاصل شود که هموستاز کافی همراه با محدودیت در ایجاد ترومبوز…
ادامه مطلب ...