مرور رده

آزمایشگاهی

آزمایش خون,لیست آزمایش های تشخیص طبی,روش کار آزمایشات,آزمایشات هورمونی,سرولوژی,ایمونولوژی,کم خونی,هماتولوژی,بیوشیمی,خبرهای آزمایشگاهی,تعرفه ها و دانستنیها و نیازمندیهای آزمایشگاه,آزمایشات غربالگری جنین,آزمایشات نوزادان,آزمایش قند و چربی و تالاسمی,آزمایشات مواد مخدر و اعتیاد,روش انجام تست های آزمایشگاهی,دانلود فایل های آزمایشگاهی و اطلس های رنگی,نرم افزار های کنترل کیفی,آشنایی با بخش نمونه گیری,تست های دابل مارکر و تریپل مارکر,انجمن علوم آزمایشگاهی

ALK (D5F3) با تفسیر به وسیله ایمونوهیستوشیمی

موارد درخواست آزمایش تعیین واجد شرایط بودن بیمار برای درمان مهار کننده ALK در افراد مبتلا به آدنوکارسینومای ریوی، به ویژه تومورهای فاقد جهش‌های ژن EGFR و KRAS توضیح آزمایش شناسایی پروتئین‌های فیوژن یا الحاقی ALK به وسیله ایمونوهیستوشیمی با استفاده از D5F3 کلون ALK بر روی بافت توموری FFPE کلون D5F3 نسبت به کلون ALK1 در شناسایی بیان پروتئین…
ادامه مطلب ...