خانه > میکروب شناسی و آنالیز ادرار (صفحه 25)

میکروب شناسی و آنالیز ادرار

میکروب شناسی,میکروبیولوژی,سایت میکروب شناسی,تفسیر ادرار و مدفوع,آزمایش کشت ادرار,کنترل کیفی در بخش میکروب شناسی آزمایشگاه,سایت علوم آزمایشگاهی,تشخیص و ویژگی میکروب ها,باکتریهای بیماریزا,محیط های افتراقی,گرم مثبت و گرم منفی,سانتریوفوژ,نوار ادرا

روش انجام کشت زخم

روش انجام کشت زخم ۱-۱-    نمونه های کشت زخم عمدتاً بصورت سواپ در داخل لوله های استریل حاوی ۵/۰سی سی سرم فیزیولوژی به ازمایشگاه ارسال میگردد ابتدا کنار شعله سواپ آغشته به نمونه بیمار را از لوله خارج کرده وتوسط آن محیط های بلاد آگار ، مکانکی آگار ، شکلات …

ادامه نوشته »

روش انجام کشت مدفوع

روش انجام کشت مدفوع : ۱-۱- پس از تماس سواپ با مدفوع بیمارآنرا  بدرون محیط های مکانکی آگار ،S.S آگار ببرید و سپس سواپ را درون محیط سلینت F قرار دهید . توسط یک لوپ استریل مقدار مدفوع درون محیط مکانکی و S.S آگار را ایزوله  نمائید و محیط ها …

ادامه نوشته »

روش انجام کشت خلط

روش انجام کشت خلط قبل از انجام کشت خلط لازم است حتماً بوسیله لوپ استریل از قسمتهای چرکی یک اسمیر تهیه گردد و سریعاً رنگ آمیزی گرم انجام شود ودر صورتیکه شرایط زیر موجود بود کشت انجام شود درغیر اینصورت به بخش اطلاع داده شود که نمونه بعلت آغشته شدن …

ادامه نوشته »

آزمایش خون مخفی

آزمایش خون مخفی – عنوان: روش آزمایش خون مخفی بامعرف مایر ۲- اقدامات وابسته : ۱-۲- کافی نبودن مقدار نمونه ۲-۲- ظرف ارسالی نمونه ظرف مخصوص آزمایشگاه باشد ۳-۲- ظرف ارسالی نمونه، برچسب مشخصات کامل بیمار را داشته باشد ۴-۲-قبل از نمونه گیری شرایط رژیم غذایی ودارویی رعایت شود . …

ادامه نوشته »

آزمایش Smith Iodian test

آزمایش Smith Iodian test ۱- عنوان:روش انجام آزمایش بیلی روبین بامحلول ید ۷/۰ درصد ۲-اقدامات وابسته:کافی بودن نمونه جهت انجام آزمایش – اسیدی بودن ادرار. ۳-هدف : روش شیمیایی برای بررسی بیلی روبین ادرار با دقت  بیشتر ۴- کاربرد: با کمک این روش ، بیلی روبین بررسی شده با نوار …

ادامه نوشته »

آزمایش انگل به روش رسوبی (پارازیت تست)

آزمایش انگل به روش رسوبی (پارازیت تست) ۱- عنوان:روش اجرایی آزمایش تغلیظ مدفوع به روش رسوبی (پارازیت تست ): روش کلی آزمون بدین صورت است که ابتدا سوسپانسیونی از مدفوع در محلول پارازیت تست درون ظروف پلاستیکی یکبار مصرف  پارازیست تست تهیه میکنیم .بعد از سانتریفوژ ، رسوب باقیمانده را …

ادامه نوشته »

آزمایش (Stool Exam) کامل مدفوع

آزمایش (Stool Exam) کامل مدفوع ۱-عنوان:روش کلی بدین صورت است که ابتدا نمونه مدفوع از نظر ظاهری و ماکروسکوپی بررسی شده و مشخصات آن در دفتر مربوطه یادداشت  میگردد.مشخصات ظاهری مدفوع شامل رنگ آن که : قهوه ای –زرد- سیاه – سبز- بی رنگ و…… و قوام مدفوع شامل : …

ادامه نوشته »

اندازه گیری بنز جونز پروتئین

بنز جونز پروتئین روش اجرایی آزمایش بنز جونز پروتئین به روش حرارتی (پرسی پیتاسیون): ۱-    عنوان :روش کلی آزمایش بدین صورت است که بعد از آنکه بن ماری به دمای ۵۶ درجه رساندیم ، نمونه ادرار را که قبلاً با بافر استات(به نسبت ۴ سی سی ادرار و ۱ سی …

ادامه نوشته »