خانه > میکروب شناسی و آنالیز ادرار (صفحه 3)

میکروب شناسی و آنالیز ادرار

میکروب شناسی,میکروبیولوژی,سایت میکروب شناسی,تفسیر ادرار و مدفوع,آزمایش کشت ادرار,کنترل کیفی در بخش میکروب شناسی آزمایشگاه,سایت علوم آزمایشگاهی,تشخیص و ویژگی میکروب ها,باکتریهای بیماریزا,محیط های افتراقی,گرم مثبت و گرم منفی,سانتریوفوژ,نوار ادرا

بورلیا بورگدورفری

بورلیا بورگدورفری عامل بیماری لایم است و توسط گزش کنه ای به نام ایگزودس ایجاد ضایعات پوستی میکند. اسپیروکتی است به طول ۴ تا ۲۸ میکرون و عرض 0/2 میکرون و دارای ۳ تا ۷ پیچ می باشد. این باکتری بر روی محیط تغییر یافته kelly در حرارت ۳۳ درجه …

ادامه نوشته »

باکتری بورلیا Borrellia

جنس بورلیا Borrellia،این باکتریها باریک و ظریف به قطر 0/2 میکرون و طول ۵ تا ۲۰ میکرون بوده و دارای چند پیچ هستند که فواصل پیچها نامنظم میباشد. بورلیا ونسانتی بورلیا ونسانتی همراه با باسیل های گرم منفی بی هوازی به نام فوزو باکتریوم فوزی فرم ایجاد فارنژیت چرکی به …

ادامه نوشته »

تست بی حرکت شدن تره پونما پالیدوم

آزمایش بی حرکت شدن تره پونما پالیدوم این تست به نام تست نلسون معروف است. اساس این تست بی حرکت شدن تره پونما پالیدوم به وسیله آنتی بادی اختصاصی است که دو هفته پس از بروز عفونت در سرم بیماران ظاهر میشود. در این آزمایش تره پونماهای زنده را از …

ادامه نوشته »

تره پونما پالیدوم

تره پونما پالیدوم عامل بیماری سیفلیس ، بی هوازی مطلق ، و متحرک میباشد. سرایت این بیماری بیشتر از راه مقاربت صورت میگیرد. برای تشخیص آزمایشگاهی در مرحله اول میتوان از میکروسکوپ زمینه سیاه و ایمنوفلورسنس استفاده کرد و در مراحل بعدی از تست های سرولوژی استفاده کرد. نمونه های …

ادامه نوشته »

باکتری اسپیروکت

اسپیروکتها گروه بزرگی از ارگانیسم های مارپیچی باریک و دراز و قابل انعطاف می باشند. این باکتریها اغلب متحرک میباشند اما فاقد فلاژل ، به جای آن دارای رشته های باریکی به نام axial filament هستند که توسط آن حول محور طولی خود حرکت میکنند این فیلامنت محوری به دو …

ادامه نوشته »

اسپیروکتها

گروه بزرگی از ارگانیسم های مارپیچی باریک و دراز و قابل انعطاف می باشند. این باکتریها اغلب متحرک میباشند  اما فاقد فلاژل ، به جای آن دارای رشته های باریکی به نام axial filament هستند که توسط آن حول محور طولی خود حرکت میکنند این فیلامنت محوری به دو انتهای …

ادامه نوشته »

باکتری فرانسیسلا

فرانسیسلا Francisella این باکتری به شکل کوکو باسیل گرم منفی دیده میشود که در رنگ آمیزی گرم به طور ضعیفی رنگ میگیرد. جنس فرانسیسلا هوازی اجباری ، بدون اسپور ، اکسیداز منفی و انگل اختیاری داخل سلولی است. فرانسیسل تولارنسیس برای جوندگان و انسان بیماری زا میباشد و عامل بیماری …

ادامه نوشته »

آزمایش كشت زخم Wound Culture

نام اختصاری: W/C سایر نام ها: كشت زخم و رنگ آمیزی گرم Culture, Wound/ Wound Culture and Sensitivity/ Wound and Ulcer culture, Wound and Soft tissue Culture and Sensitivity (C&S). بخش مورد انجام: میکروب شناسی نوع نمونه قابل اندازه گیری : ماده چرکی یا بافت نرم حجم نمونه مورد نیاز: …

ادامه نوشته »