خانه > قارچ شناسی (صفحه 3)

قارچ شناسی

قارچ شناسی در آزمایشگاه,انواع قارچ های بیماریزا,تشخیص و مورفولوژی و ویژگی قارچ های بیماریزا,کچلی,مخمر,کاندیدا,سایت قارچ شناسی پزشکی,دانلود آموزش قارچ شناسی,محیط کشت قارچ شناسی

طرز برداشت نمونه در بیماریهای قارچی زیرجلدی

قبل از اقدام به به درمان بايد بيمار را جهت نمونه گيري به ازمايشگاه معرفي نمود.زيرا كشت ها به فاصله كمي پس از درمان شروع به منفي شدن مي كنند،حتي اگر چندين هفته براي ادامه درمان لازم باشد. در مورد ضايعات زيرجلدي و مخاطي بايد سعي نمود از قسمتهاي زيرين …

ادامه نوشته »

اطلس رنگی قارچ شناسی

دانلود اطلس قارچ شناسی،مایکولوژی،بهترین اطلس های قارچ شناسی،دریافت و مشاهده تصاویر و فایل های قارچ شناسی پزشکی در زیر دو فایل اطلس قارچ شناسی که اولی تصاویر با کیفیت از قارچ های مختلف و دومی فایل pdf از اطلس قارچ شناسی می باشد. قیمت هر کدام از فایل ها 2000 …

ادامه نوشته »

مالاسزیا اسلوفیه (M. sloofiae)

این گونه را کمتر از ضایعات انسانی جدا می‌کنیم و بیشتر اوقات از پوست خوک جدا شده است. کلنی‌های این قارچ دارای چین‌خوردگی‌های ظریف سطحی بوده به رنگ کرم تا نخودی و دارای قوام ترد و شکننده می‌باشند. سلول‌های کوچک و سیلندری شکل دارد که به قطر 5/1 تا 5/3 …

ادامه نوشته »

مالاسزیا سمپودیالیس M. sympodialis

کلنی‌های مربوط به این گونه مسطح و یا کمی محدب است. به رنگ کرم تا زرد نخودی و با سطح صاف و براق می‌باشد. سلول‌های مخمری کوچک و به درازای 5/2 تا 5 میکرون، بیضوی شکل دارد. پایه‌ی جوانه کوچک‌تر از حداکثر پهنای سلول مادر است اما از سلول دختری …

ادامه نوشته »

مالاسزیا پکی درماتیس (M. pachydermatis)

دارای کلنی‌های محدب، کمرنگ، ضخیم با سطح صاف مشابه با کلنی مالاسزیا فورفور است. ازآنجاکه این گونه به لیپیدها وابستگی ندارد می‌توان آن را با استفاده از محیط‌های کشت معمولی جداسازی و شناسایی نمود. رشد در محیط گلوکوز – پپتون آگار (با ترکیب 2% گلوکوز، 1% پپتون و 2/1 درصد …

ادامه نوشته »

مالاسزیا ابتوزا M. obtusa

کلنی‌های صاف و کرم‌رنگ دارد و سلول‌های مخمری آن معمولاً سیلندری شکل می‌باشند و دارای جوانه‌زنی تک‌قطبی می‌باشند. نسبت گوانین سیتوزین اسیدهای نوکلئیک در این قارچ معادل 7/60 در صد است. دارای واکنش کاتالاز مثبت است و در محیط‌های کشتی که منبع لیپیدی آن فقط از توین های 20، 40، …

ادامه نوشته »