مرور رده

قارچ شناسی

قارچ شناسی در آزمایشگاه,انواع قارچ های بیماریزا,تشخیص و مورفولوژی و ویژگی قارچ های بیماریزا,کچلی,مخمر,کاندیدا,سایت قارچ شناسی پزشکی,دانلود آموزش قارچ شناسی,محیط کشت قارچ شناسی

رنگ آمیزی قارچ ها

انواع رنگ آمیزی قارچ ها هماتوکسیلین و ائوزین(H&E)‌: به‌طور معمول استفاده می‌شود و پاسخ بافتی را بخوبی نشان می‌دهد؛به عنوان مثال پدیده اسپلندر هوپلی بخوبی با این رنگ نمایان می‌شود. رنگ ذاتی قارچ‌ها (شفاف بودن یا سیاه بودن) بخوبی مشخص است. بعضی عناصر قارچی بخوبی رنگ می‌گیرند و برخی خوب رنگ نمی‌گیرند و افتراق آنها از زمینه بسیار مشکل است. در این…
ادامه مطلب ...

زایگومایکوزیس

زایگومایکوزیس اغلب دارای پیش‌آگهی ضعیفی است که مربوط به وضعیتِ نوتروپنی، درمان ایمیونوساپرسیو، بدخیمی‌ها،…