خانه > انگل شناسی

انگل شناسی

انگل شناسی,سایت انگل شناسی,پارسیان لب,چرخه و مورفولوژی انگل شناسی برای علوم آزمایشگاهی,تشخیص آزمایشگاهی انگل ها,داروی ضد انگل,تصاویر انگل,تک یاخته و کرم ها,آزمایش مدفوع

تاریخچه مالاریا و انگل های مالاریا

مالاريا يكي از شايع‌ترين عفونت‌هاي انساني با انتشار جهاني است، به‌طوری‌که بيش از 40 درصد جمعيت دنيا در مناطق مالارياخيز زندگي مي‌كنند و در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارند. با وجود پيشرفت‌هاي قابل‌ملاحظه‌ای كه طي سال‌ها در كنترل مالاريا حاصل شده است، اين بيماري هنوز يك معضل جدي …

بیشتر بخوانید »

شیستوزوما هماتوبیوم

درمان شیستوزوما هماتوبیوم,انواع شیستوزوما,شیستوزوما ماده,مورفولوژی شیستوزوما هماتوبیوم,تشخیص شیستوزوما هماتوبیوم,شیستوزوما نر شیستوزوما هماتوبیوم کرمى است که نر و ماده از هم جدا هستند. نرها ۱۰ تا ۱۵ میلى‌متر طول دارند و داراى برجستگى تکمه‌مانند هستند. در این کرم بیضه‌ها از سه تا پنج لوب تشکیل شده است. ماده بزرگتر از نر …

بیشتر بخوانید »

آرتیفکت‌ های انگل شناسی

آرتیفکت‌های انگل‌شناسی.یکی از مشکلات انگل‌شناسی تشخیصی، افتراق انگل‌ها از عناصر دیگر موجود در مدفوع و سایر مایعات بدن است. دشوارترین نمونه برای افتراق انگل‌ها از آرتیفکت‌ها، نمونه مدفوع است. نمونه مدفوع شامل اجزای بسیاری از جمله بقایای مواد غذایی، محصولات هضم شده، سلول‌های اپیتلیال، لوکوسیت‌ها، گلبول‌های قرمز، موکوس و میکروارگانیسم‌ها …

بیشتر بخوانید »

چرخه زندگی پلاسمودیوم

پلاسمودیوم ویواکس,پلاسمودیوم فالسیپاروم,علائم مالاریا,پلاسمودیوم مالاریه,پشه مالاریا در ایران,درمان مالاریا,پلاسمودیوم چیست,عکس پشه مالاریا انگلهای پلاسمودیوم انسانی در طول زندگی خود وابسته به دو میزبان می باشند. یک مرحله جنسی بدون تکثیر یا لقاح و یک مرحله غیر جنسی دارای تکثیر  Sporogony Cycle))  در پشه آنوفل ماده بعنوان میزبان اصلی و دو …

بیشتر بخوانید »

تریشوریس (تریکوسفال)

تریکوریس تریکورا,کرم قلابدار,تریشین,چرخه زندگی و مورفولوژی کرم تریشوریس.بدن کرم از دوقسمت متمایز تشکیل شده:قسمت نازک و موئی شکل قدامی که مری کرم را تشکیل می دهد.قسمت خلفی ضخیم که اعضای مختلف بدن کرم در آن قرار گرفته.طول بدن کرم ماده  ۳۵-۵۰میلیمتر وقسمت نازک قدامی دوبرابر قسمت ضخیم خلفی است نام …

بیشتر بخوانید »

آزمایش OB

تفسیر آزمایش خون مخفی در مدفوع,آزمایش op,آزمایش مدفوع occult blood,تست ob چیست؟Uروش انجام تست گایاک,تست گایاک چیست,آزمایش op چیست؟,روش انجام تست ob تست خون مخفی مدفوع که تحت عنوان FOBT نیز شناخته می شود یک تست آزمایشگاهی است که مدفوع را از لحاظ حاوی بودن خون غیر قابل تشخیص (مخفی …

بیشتر بخوانید »

روشهای تغلیظ مدفوع برای تشخیص انگلها

ﻫﺪف اصلی از انجام آزﻣﺎﯾﺶ مستقیم نمونه ﻣﺪﻓﻮعی ﻛﻪﺣﺎوی ﻣﺎده  ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه نمیباشد،  ﺑﺮرﺳﻲﺣﺮﻛﺖﺗﺮوﻓﻮزوﺋﯿﺖ ﺗﻚﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎ،  ﮔﺰارش  رﻧﮓ، ﻗﻮام،  ﻣﯿﺰانWBC،RBC  و غیره اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روش ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺰارش آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ نموﻧﻪ ﺑﻪﺻﻮرت  ﮔﺰارش  اوﻟﯿﻪ  ﺑﻪ  ﭘﺰﺷﻚ  داده  ﺷﻮد  و  ﮔﺰارش  روش  ﺗﻐﻠﯿﻆ  و رﻧﮓ آﻣﯿﺰی دائمی ﺑﻌﺪا ﺑﻪ اﻃﻼع ﭘﺰشک‌ …

بیشتر بخوانید »

روش انجام آزمایش مدفوع

آزمایش مدفوع،چه چیزهایی در مدفوع مشاهده می شود؟قطرات چربی،انگل،کیست،تخم،گرانول،نشاسته،مخمر،قارچ باکتری،فیبر،سلولز،سبزیجات و غذای هضم نشده در مدفوع روش انجام آزمایش مستقیم مدفوع یک قطره سرم فیزیولوژی ۸۵/۰% را در طرف چپ و یک قطره از محلول لوگل را در طرف راست لام قرار می دهیم. مقدار خیلی کمی از مدفوع ( …

بیشتر بخوانید »