خانه > انگل شناسی

انگل شناسی

انگل شناسی,سایت انگل شناسی,پارسیان لب,چرخه و مورفولوژی انگل شناسی برای علوم آزمایشگاهی,تشخیص آزمایشگاهی انگل ها,داروی ضد انگل,تصاویر انگل,تک یاخته و کرم ها,آزمایش مدفوع

اکینوکوکوس گرانولوزوس (مشخصات و مورفولوژی + عکس)

اکینوکوکوس گرانولوزوس یا همان کرم هیداتید ( Hydatid worm ) یا کرم کدوی سگ یک جانور انگل عضو شاخه پلاتی هلمینتس و رده سستود ها است. فرمانرو شاخه رده راسته تیره سرده گونه جانوران پلاتی هلمینتس سستودا سیکلوفیلیده تنیده اکینوکوکوس اکینوکوکوس گرانولوزوس این کرم انگل، در شکل بالغ خود روده …

ادامه نوشته »

تاریخچه مالاریا و انگل های مالاریا

مالاريا يكي از شايع‌ترين عفونت‌هاي انساني با انتشار جهاني است، به‌طوری‌که بيش از 40 درصد جمعيت دنيا در مناطق مالارياخيز زندگي مي‌كنند و در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارند. با وجود پيشرفت‌هاي قابل‌ملاحظه‌ای كه طي سال‌ها در كنترل مالاريا حاصل شده است، اين بيماري هنوز يك معضل جدي …

ادامه نوشته »

شیستوزوما هماتوبیوم

درمان شیستوزوما هماتوبیوم,انواع شیستوزوما,شیستوزوما ماده,مورفولوژی شیستوزوما هماتوبیوم,تشخیص شیستوزوما هماتوبیوم,شیستوزوما نر شیستوزوما هماتوبیوم کرمى است که نر و ماده از هم جدا هستند. نرها ۱۰ تا ۱۵ میلى‌متر طول دارند و داراى برجستگى تکمه‌مانند هستند. در این کرم بیضه‌ها از سه تا پنج لوب تشکیل شده است. ماده بزرگتر از نر …

ادامه نوشته »

آرتیفکت‌ های انگل شناسی

آرتیفکت‌های انگل‌شناسی.یکی از مشکلات انگل‌شناسی تشخیصی، افتراق انگل‌ها از عناصر دیگر موجود در مدفوع و سایر مایعات بدن است. دشوارترین نمونه برای افتراق انگل‌ها از آرتیفکت‌ها، نمونه مدفوع است. نمونه مدفوع شامل اجزای بسیاری از جمله بقایای مواد غذایی، محصولات هضم شده، سلول‌های اپیتلیال، لوکوسیت‌ها، گلبول‌های قرمز، موکوس و میکروارگانیسم‌ها …

ادامه نوشته »

چرخه زندگی پلاسمودیوم

پلاسمودیوم ویواکس,پلاسمودیوم فالسیپاروم,علائم مالاریا,پلاسمودیوم مالاریه,پشه مالاریا در ایران,درمان مالاریا,پلاسمودیوم چیست,عکس پشه مالاریا انگلهای پلاسمودیوم انسانی در طول زندگی خود وابسته به دو میزبان می باشند. یک مرحله جنسی بدون تکثیر یا لقاح و یک مرحله غیر جنسی دارای تکثیر  Sporogony Cycle))  در پشه آنوفل ماده بعنوان میزبان اصلی و دو …

ادامه نوشته »

تریشوریس (تریکوسفال)

تریکوریس تریکورا,کرم قلابدار,تریشین,چرخه زندگی و مورفولوژی کرم تریشوریس.بدن کرم از دوقسمت متمایز تشکیل شده:قسمت نازک و موئی شکل قدامی که مری کرم را تشکیل می دهد.قسمت خلفی ضخیم که اعضای مختلف بدن کرم در آن قرار گرفته.طول بدن کرم ماده  ۳۵-۵۰میلیمتر وقسمت نازک قدامی دوبرابر قسمت ضخیم خلفی است نام …

ادامه نوشته »

آزمایش OB

تفسیر آزمایش خون مخفی در مدفوع,آزمایش op,آزمایش مدفوع occult blood,تست ob چیست؟Uروش انجام تست گایاک,تست گایاک چیست,آزمایش op چیست؟,روش انجام تست ob تست خون مخفی مدفوع که تحت عنوان FOBT نیز شناخته می شود یک تست آزمایشگاهی است که مدفوع را از لحاظ حاوی بودن خون غیر قابل تشخیص (مخفی …

ادامه نوشته »

روشهای تغلیظ مدفوع برای تشخیص انگلها

ﻫﺪف اصلی از انجام آزﻣﺎﯾﺶ مستقیم نمونه ﻣﺪﻓﻮعی ﻛﻪﺣﺎوی ﻣﺎده  ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه نمیباشد،  ﺑﺮرﺳﻲﺣﺮﻛﺖﺗﺮوﻓﻮزوﺋﯿﺖ ﺗﻚﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎ،  ﮔﺰارش  رﻧﮓ، ﻗﻮام،  ﻣﯿﺰانWBC،RBC  و غیره اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روش ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺰارش آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ نموﻧﻪ ﺑﻪﺻﻮرت  ﮔﺰارش  اوﻟﯿﻪ  ﺑﻪ  ﭘﺰﺷﻚ  داده  ﺷﻮد  و  ﮔﺰارش  روش  ﺗﻐﻠﯿﻆ  و رﻧﮓ آﻣﯿﺰی دائمی ﺑﻌﺪا ﺑﻪ اﻃﻼع ﭘﺰشک‌ …

ادامه نوشته »