خانه انگل شناسی

انگل شناسی

انگل شناسی,سایت انگل شناسی,پارسیان لب,چرخه و مورفولوژی انگل شناسی برای علوم آزمایشگاهی,تشخیص آزمایشگاهی انگل ها,داروی ضد انگل,تصاویر انگل,تک یاخته و کرم ها,آزمایش مدفوع

روشهای تغلیظ مدفوع برای تشخیص انگلها

ﻫﺪف اصلی از انجام آزﻣﺎﯾﺶ مستقیم نمونه ﻣﺪﻓﻮعی ﻛﻪﺣﺎوی ﻣﺎده  ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه نمیباشد،  ﺑﺮرﺳﻲﺣﺮﻛﺖﺗﺮوﻓﻮزوﺋﯿﺖ ﺗﻚﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎ،  ﮔﺰارش  رﻧﮓ، ﻗﻮام،  ﻣﯿﺰانWBC،RBC  و غیره اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روش ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ...

روش انجام آزمایش مدفوع

آزمایش مدفوع،چه چیزهایی در مدفوع مشاهده می شود؟قطرات چربی،انگل،کیست،تخم،گرانول،نشاسته،مخمر،قارچ باکتری،فیبر،سلولز،سبزیجات و غذای هضم نشده در مدفوع روش انجام آزمایش مستقیم مدفوع یک قطره سرم فیزیولوژی ۸۵/۰%...
کيست بلاستوسيستيس هومينیس

بلاستوسیستیس هومینیس (مشخصات انگل،مورفولوژی،تشخیص آزمایشگاهی)

بلاستوسیستیس هومینیس ارگانیسمی که در اکثر اوقات در نمونه های مدفوع دیده می شود و کار تشخیص را مشکل می کند و هنوز کاملا...

کیلوماستیکس مسنیلی

کیلوماستیکس مسنیلی Chilomastix mesnili بر اساس اکثر اطلاعات موجود ،کیلو ماستیکس برای انسان بیماریزا نیست . با این وجود باید این انگل را از ژیاردیا و...

ژيارديا لامبليا (موفولوژی،مشخصات،تشخیص آزمایشگاهی)

ژیاردیا لامبلیا (G.lamblia) یک تک یاخته تاژکدار است که تروفوزوئيت پهن و گلابی شکل آن بین ۵/۹ تا ۲۰ میکرون طول و ۵ تا...

یداموبا بوچلی (مشخصات آمیب،مورفولوژی و تشخیص انگل)

یداموبا بوچلی به صورت کومنسال در روده ی بزرگ زندگی میکند. مراحل مختلف چرخه زندگی همانند اندولیماکس نانا می باشد. تروفوزوئیت یداموبا بوچلی اندازه یداموبا بوچلی...

اندولیماکس نانا (ویژگیها،مورفولوژی،تشخیص آزمایشگاهی)

آمیب اندولیماکس نانا (Endolimax nana) به صورت کومنسال در روده بزرگ زندگی میکند ابتدا آن را یک گونه ی کوچک هیستو لیتیکا میدانستند ولی در...

انتامبا کلی (تشخیص آزمایشگاهی،مورفولوژی)

انتاموبا کلی از امیب های غیر بیماری زا بوده و شباهت زیادی به انتاموبا هیستولیتیکا دارد.این دو امیب به راحتی ممکن است به جای...

تشخیص آزمایشگاهی انتامبا هیستولیتیکا

انتامبا هیستولیتیکا آمیب های پاتوژن روده ی بزرگ می باشد و از عوامل مهم ایجاد دیسانتری ( اسهال همراه با درد شکمی ، زورپیچ...

روش انجام آزمایش نمونه واژینال برای تشخیص انگل

آزمایش مستقیم نمونه واژینال: در این روش بیمار به آزمایشگاه مراجعه کرده و با سواب نمونه ای از ترشحات واژینال می دهد که با سرم...

لیشمانیا (مشخصات،روش تشخیص،لیشمانیازیس،مورفولوژی)

لیشمانیازیس بیماری مشترک انسان وحیوان است که میزبان مخزن بین حیوانات وحشی است.حیوانات اهلی به عنوان دومین میزبان مخزن به شمار می آیند.این انگل...

انگل Chabertia ovina

به وفور در روده بزرگ نشخوارکنندگان در ایران دیده می‌شود. در مخاط روده زندگی می‌کند و هضم خارج دهانی دارد و مخاط روده را...

روش تهیه محیط کشت دوفازی NNN

روش تهیه محیط کشت دوفازی Novy-Mac Neal-Nicolle --- NNN محیط آگار غذایی : باکتو آگار                         14 گرم (NaCl ) نمک طعام       6 گرم آب مقطر                     900 میلی لیتر ---------------------------- این...

آزمایش لیشمانیا

ليشمانيا سردسته اي است از تك ياخته تريپانوزوماتيد و عامل بيماري ليشمانيوز می باشد. اين انگل ها از گروه تاژك داران خوني و بافتي...

اسکوپولاریوپسیس

اسکوپولاریوپسیس:از عوامل ایجاد کننده انیکومایکوز کراتیت قارچی و اوتیت یا بیماری قارچی گوش خارجی می باشد.کنیدی های این قارچ منظره ای شبیه لیمو دارند...

انتامبا هارتمانی

از نظر مرفولوژیک بسیار شبیه انتامبا هیستولیتیکا است . مهمترین وجه تفکیک این دو در اندازه ای آن ها است . تروفوزوئیت های انتامبا هارتمانی...

انتامبا ژنژیوالیس

غلب درپلاک های چرکی بین دندان ها و لثه و نیز در کریپت های لوزه مشاهده می شوند . در موکوس برو نشیال ود...

آکانتامبا

این آمیب مرحله فلاژله ای ندارد .می تواند یک عفونت مزمن سیستم اعصاب مرکزی ایجاد کند که بعنوان آنسفالیت آمیبی گرانولوماتوز شناخته شده است...

توکسوپلاسما باعث ایجاد تغیرات رفتاری در انسان میشود؟

در یک مطالعه که در فرانسه انجام شد و در مجله Current Biology به چاپ رسید در آن ارتباط وجود انگل توکسوپلاسما و بیماری...

اطلس آنلاین انگل شناسی

اطلس آنلاین انگل شناسی،چرخه های انگل،اطلس آنلاین کرم ها و تک یاخته ها،اطلس آنلاین تخم انگل ها،تصاویر زیبا از انگل های انسانی،خونی،ترماتودها و سستود...

مطالب آزمایشگاهی

اصول مستند سازی ( نمودار سازمانی کارکنان )

آزمايشگاه بايد دارای يک نمودارسازمانی پرسنلی باشدکه سلسله مراتب سازمانی پست های مختلف شامل موسس آزمايشگاه ، مسئول فنی ، سوپروايزر ، مسئولين بخش...

مطالب خواندنی