خانه > انگل شناسی (صفحه 2)

انگل شناسی

انگل شناسی,سایت انگل شناسی,پارسیان لب,چرخه و مورفولوژی انگل شناسی برای علوم آزمایشگاهی,تشخیص آزمایشگاهی انگل ها,داروی ضد انگل,تصاویر انگل,تک یاخته و کرم ها,آزمایش مدفوع

روش انجام آزمایش مدفوع

آزمایش مدفوع،چه چیزهایی در مدفوع مشاهده می شود؟قطرات چربی،انگل،کیست،تخم،گرانول،نشاسته،مخمر،قارچ باکتری،فیبر،سلولز،سبزیجات و غذای هضم نشده در مدفوع روش انجام آزمایش مستقیم مدفوع یک قطره سرم فیزیولوژی ۸۵/۰% را در طرف چپ و یک قطره از محلول لوگل را در طرف راست لام قرار می دهیم. مقدار خیلی کمی از مدفوع ( …

ادامه نوشته »

بلاستوسیستیس هومینیس (مشخصات انگل،مورفولوژی،تشخیص آزمایشگاهی)

کيست بلاستوسيستيس هومينیس

بلاستوسیستیس هومینیس ارگانیسمی که در اکثر اوقات در نمونه های مدفوع دیده می شود و کار تشخیص را مشکل می کند و هنوز کاملا مشخص نیست که در کدام درجه جایگاه و طبقه ای قرار می گیرد. عده ای فکر می کردند کیست تریکوموناس هومینیس است اما بعدا مشخص شد …

ادامه نوشته »

کیلوماستیکس مسنیلی

کیلوماستیکس مسنیلی Chilomastix mesnili بر اساس اکثر اطلاعات موجود ،کیلو ماستیکس برای انسان بیماریزا نیست . با این وجود باید این انگل را از ژیاردیا و سایر تاژکدارانی که گاهی در نمونه مدفوع یافت می شوند تمیز داد . شکل انگل کیلوماستیکس مسنیلی تروفوزوییت های کیلو ماتیکس مسنیلی کشیده هستند و …

ادامه نوشته »

ژيارديا لامبليا (موفولوژی،مشخصات،تشخیص آزمایشگاهی)

ژیاردیا لامبلیا (G.lamblia) یک تک یاخته تاژکدار است که تروفوزوئيت پهن و گلابی شکل آن بین ۵/۹ تا ۲۰ میکرون طول و ۵ تا ۱۵ میکرون عرض دارد. دارای دو هسته و چهار زوج تاژک است. کیست بیضوی آن، ۱۰ میکرون طول، ۸ میکرون عرض(به طور متوسط) و دو یا …

ادامه نوشته »

یداموبا بوچلی (مشخصات آمیب،مورفولوژی و تشخیص انگل)

یداموبا بوچلی به صورت کومنسال در روده ی بزرگ زندگی میکند. مراحل مختلف چرخه زندگی همانند اندولیماکس نانا می باشد. تروفوزوئیت یداموبا بوچلی اندازه یداموبا بوچلی بین ۸ تا ۲۰ میکرون است . هسته از نوع وزیکولی ولیکن کروماتین در اطراف هسته وجود نداشته و فقط به طور شعاعی از …

ادامه نوشته »

اندولیماکس نانا (ویژگیها،مورفولوژی،تشخیص آزمایشگاهی)

آمیب اندولیماکس نانا (Endolimax nana) به صورت کومنسال در روده بزرگ زندگی میکند ابتدا آن را یک گونه ی کوچک هیستو لیتیکا میدانستند ولی در سال ۱۹۰۸ آن را به عنوان یک ارگانیسم مجزا از هیستو لیتیکا تشخیص دادند. برای اولین بار wenyono آن را تحت عنوان گونه ای مستقل …

ادامه نوشته »

انتامبا کلی (تشخیص آزمایشگاهی،مورفولوژی)

انتاموبا کلی از امیب های غیر بیماری زا بوده و شباهت زیادی به انتاموبا هیستولیتیکا دارد.این دو امیب به راحتی ممکن است به جای یکدیگر تشخیص داده شومند.این اشتباه ممکن است به درمان کردن فرد مبتلا به انگل غیر بیماری زا و یا غفت در درمان فرد مبتلا به انگل …

ادامه نوشته »

تشخیص آزمایشگاهی انتامبا هیستولیتیکا

انتامبا هیستولیتیکا آمیب های پاتوژن روده ی بزرگ می باشد و از عوامل مهم ایجاد دیسانتری ( اسهال همراه با درد شکمی ، زورپیچ و خون ) می باشد. انتقال بیماری بیشتر از طریق آب و غذای آلوده به مدفوع حاوی کیست می باشد. شیوع آن در مناطق گرمسیر و …

ادامه نوشته »