خانه > انگل شناسی (پەڕە 3)

انگل شناسی

انگل شناسی,سایت انگل شناسی,پارسیان لب,چرخه و مورفولوژی انگل شناسی برای علوم آزمایشگاهی,تشخیص آزمایشگاهی انگل ها,داروی ضد انگل,تصاویر انگل,تک یاخته و کرم ها,آزمایش مدفوع

لیشمانیا (مشخصات،روش تشخیص،لیشمانیازیس،مورفولوژی)

لیشمانیازیس بیماری مشترک انسان وحیوان است که میزبان مخزن بین حیوانات وحشی است.حیوانات اهلی به عنوان دومین میزبان مخزن به شمار می آیند.این انگل بصورت اماستیگوت درمهره داران وبصورت پروماستیگوت درحشرات دیده میشود. کشف لیشمانیا به عنوان عامل بیماری کالاآزار سال ۱۹۰۳ ویلیام لیشمن و چالز دونو وان اما ستیگوت(۱) …

بیشتر بخوانید »

انگل Chabertia ovina

به وفور در روده بزرگ نشخوارکنندگان در ایران دیده می‌شود. در مخاط روده زندگی می‌کند و هضم خارج دهانی دارد و مخاط روده را مکش می‌کند. بیماری‌زایی زیاد نیست اگر با انگل‌های دیگر میکس شود زیاد می‌شود و هم‌چنین حضور برخی باکتری‌ها مانند کلستریدیوم‌ها را زیاد می‌کند. ناودان پشتی ندارد …

بیشتر بخوانید »

روش تهیه محیط کشت دوفازی NNN

روش تهیه محیط کشت دوفازی Novy-Mac Neal-Nicolle — NNN محیط آگار غذایی : باکتو آگار                         14 گرم (NaCl ) نمک طعام       6 گرم آب مقطر                     900 میلی لیتر —————————- این محیط جهت تشخیص انگل لیشمانیا استفاده می شود.آب را تا دمای جوش حرارت داده و نمک و آگار به مقدار …

بیشتر بخوانید »

آزمایش لیشمانیا

ليشمانيا سردسته اي است از تك ياخته تريپانوزوماتيد و عامل بيماري ليشمانيوز می باشد. اين انگل ها از گروه تاژك داران خوني و بافتي هستند و به اشكال مختلف بروز مي كنند. عامل انتشار آن پشه خاكي است. ديده شدن انگل ( به فرم آماسيتگوت) در گسترش تهيه شده از …

بیشتر بخوانید »

اسکوپولاریوپسیس

اسکوپولاریوپسیس:از عوامل ایجاد کننده انیکومایکوز کراتیت قارچی و اوتیت یا بیماری قارچی گوش خارجی می باشد.کنیدی های این قارچ منظره ای شبیه لیمو دارند که در سطح خارجی آنها کرک یا خارهای ریز و ظریفی دیده میشود.کونیدیوفور منظره ای شبیه پنیسیلیوم دارد.در ابتدا صاف و غشائی یا پوستی شکل و …

بیشتر بخوانید »

انتامبا هارتمانی

از نظر مرفولوژیک بسیار شبیه انتامبا هیستولیتیکا است . مهمترین وجه تفکیک این دو در اندازه ای آن ها است . تروفوزوئیت های انتامبا هارتمانی حداکثر 12 و کیست های آن حداکثر 10 میکرون قطر دارند ، در صورتیکه این ها حداقل اندازه های مربوط به انتامبا هیستولیتیکا می باشند. …

بیشتر بخوانید »

انتامبا ژنژیوالیس

غلب درپلاک های چرکی بین دندان ها و لثه و نیز در کریپت های لوزه مشاهده می شوند . در موکوس برو نشیال ود خلط نیز ممکن است دیده شوند و در اینصورت لازم است از انتامبا هیستولیتیکا که می تواند در آبسه ی ریوی دیده شود تشخیص و تمیز …

بیشتر بخوانید »

آکانتامبا

این آمیب مرحله فلاژله ای ندارد .می تواند یک عفونت مزمن سیستم اعصاب مرکزی ایجاد کند که بعنوان آنسفالیت آمیبی گرانولوماتوز شناخته شده است .همچنین یک نوع عفونت شدید چشمی بنام کراتیت آکانتامیا ایجاد می نماید .شکل سوم عفونتی که در انسان ایجاد می کند عفونت گرانولوماتوز مزمن پوست است …

بیشتر بخوانید »