خانه > انگل شناسی (صفحه 3)

انگل شناسی

انگل شناسی,سایت انگل شناسی,پارسیان لب,چرخه و مورفولوژی انگل شناسی برای علوم آزمایشگاهی,تشخیص آزمایشگاهی انگل ها,داروی ضد انگل,تصاویر انگل,تک یاخته و کرم ها,آزمایش مدفوع

روش انجام آزمایش نمونه واژینال برای تشخیص انگل

آزمایش مستقیم نمونه واژینال: در این روش بیمار به آزمایشگاه مراجعه کرده و با سواب نمونه ای از ترشحات واژینال می دهد که با سرم فیزیولوژی به صورت مستقیم بررسی میشود. آزمایش نمونه سانتریفوژ شده سواب که درون سرم فیزیولوژی قرار داده و خارج کرده به دیواره فشار داده و …

ادامه نوشته »

لیشمانیا (مشخصات،روش تشخیص،لیشمانیازیس،مورفولوژی)

لیشمانیازیس بیماری مشترک انسان وحیوان است که میزبان مخزن بین حیوانات وحشی است.حیوانات اهلی به عنوان دومین میزبان مخزن به شمار می آیند.این انگل بصورت اماستیگوت درمهره داران وبصورت پروماستیگوت درحشرات دیده میشود. کشف لیشمانیا به عنوان عامل بیماری کالاآزار سال ۱۹۰۳ ویلیام لیشمن و چالز دونو وان اما ستیگوت(۱) …

ادامه نوشته »

انگل Chabertia ovina

به وفور در روده بزرگ نشخوارکنندگان در ایران دیده می‌شود. در مخاط روده زندگی می‌کند و هضم خارج دهانی دارد و مخاط روده را مکش می‌کند. بیماری‌زایی زیاد نیست اگر با انگل‌های دیگر میکس شود زیاد می‌شود و هم‌چنین حضور برخی باکتری‌ها مانند کلستریدیوم‌ها را زیاد می‌کند. ناودان پشتی ندارد …

ادامه نوشته »

روش تهیه محیط کشت دوفازی NNN

روش تهیه محیط کشت دوفازی Novy-Mac Neal-Nicolle — NNN محیط آگار غذایی : باکتو آگار                         14 گرم (NaCl ) نمک طعام       6 گرم آب مقطر                     900 میلی لیتر —————————- این محیط جهت تشخیص انگل لیشمانیا استفاده می شود.آب را تا دمای جوش حرارت داده و نمک و آگار به مقدار …

ادامه نوشته »

آزمایش لیشمانیا

ليشمانيا سردسته اي است از تك ياخته تريپانوزوماتيد و عامل بيماري ليشمانيوز می باشد. اين انگل ها از گروه تاژك داران خوني و بافتي هستند و به اشكال مختلف بروز مي كنند. عامل انتشار آن پشه خاكي است. ديده شدن انگل ( به فرم آماسيتگوت) در گسترش تهيه شده از …

ادامه نوشته »

اسکوپولاریوپسیس

اسکوپولاریوپسیس:از عوامل ایجاد کننده انیکومایکوز کراتیت قارچی و اوتیت یا بیماری قارچی گوش خارجی می باشد.کنیدی های این قارچ منظره ای شبیه لیمو دارند که در سطح خارجی آنها کرک یا خارهای ریز و ظریفی دیده میشود.کونیدیوفور منظره ای شبیه پنیسیلیوم دارد.در ابتدا صاف و غشائی یا پوستی شکل و …

ادامه نوشته »

انتامبا هارتمانی

از نظر مرفولوژیک بسیار شبیه انتامبا هیستولیتیکا است . مهمترین وجه تفکیک این دو در اندازه ای آن ها است . تروفوزوئیت های انتامبا هارتمانی حداکثر 12 و کیست های آن حداکثر 10 میکرون قطر دارند ، در صورتیکه این ها حداقل اندازه های مربوط به انتامبا هیستولیتیکا می باشند. …

ادامه نوشته »

انتامبا ژنژیوالیس

غلب درپلاک های چرکی بین دندان ها و لثه و نیز در کریپت های لوزه مشاهده می شوند . در موکوس برو نشیال ود خلط نیز ممکن است دیده شوند و در اینصورت لازم است از انتامبا هیستولیتیکا که می تواند در آبسه ی ریوی دیده شود تشخیص و تمیز …

ادامه نوشته »