خانه > انگل شناسی (پەڕە 6)

انگل شناسی

انگل شناسی,سایت انگل شناسی,پارسیان لب,چرخه و مورفولوژی انگل شناسی برای علوم آزمایشگاهی,تشخیص آزمایشگاهی انگل ها,داروی ضد انگل,تصاویر انگل,تک یاخته و کرم ها,آزمایش مدفوع

ولوکس ( volvox )

تولید مثل کلنی ولوکس,ساختار کلنی ولوکس,شکل کلنی ولوکس,ولوکس+pdf,اسپیروژیر,شکل ولوکس ولوکس ( volvox ) به یکی از جنس های متعلق به شاخه کلروفیت ها یا همان جلبک های سبز اتلاق می شود. سلول های ولوکس در کلنی هایی تا اندازه ۵۰ هزار سلول زندگی می کنند و اغلب در آب های …

بیشتر بخوانید »

دیدینیوم

دیدینیوم یک مژک دار گوشت خوار است.اندامی کروی شکلی با قطر ۱۵۰μm دارد که دو دسته مژه حول آن را فرا گرفته اند: انتهای جلویی آن به غیر از یک برامدگی پوزه مانند مسطح است. دیدینیوم مژک هایش را به طور همزمان به هم زده و بدینوسیله با سرعت بالایی …

بیشتر بخوانید »

تنیاساژیناتا ( کرم کدو )

تنیاساژیناتا ( کرم کدو ) طول کرم ۴ تا ۸ متر ، دارای ۴ بادکش  است که بوسیله بادکش های موجود در سر به مخاط روده باریک می چسبدتعداد بندهای آن هزار تا دو هزار بند می باشد .بندها از نظر جنسی هرمافرودیت هستند.( هر دو دستگاه تناسلی نر وماده …

بیشتر بخوانید »

آنتاموبا هيستوليتيكا

آنتاموبا هيستوليتيكا «آنتاموبا هيستوليتيكا» نام علمي انگل آميب بيماري‌زا در انسان است كه سومين علت شايع مرگ در اثر بيماري‌هاي انگلي بعد از انگل‌هاي مالاريا و شيستوزومياست. اين انگل تك‌سلولي در روده انسان زندگي مي‌كند و با آسيب رساندن به غشاي روده‌ها از سلول‌هاي خوني تغذيه كرده و باعث پارگي …

بیشتر بخوانید »

ﺳﯿﻠﯿﻮﻓﻮﺭﺍ

ﺳﯿﻠﯿﻮﻓﻮﺭﺍ ‏( ﻣﮋﮎ ﺩﺍﺭﺍﻥ ‏) ﻣﮋﮎ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﺪﻩ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻇﺮﯾﻔﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻇﺮﯾﻒ ﺭﺍ ﻣﮋﮎ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﺭﺍ ﻣﮋﮎ ﺩﺍﺭ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﻣﺰﮎ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﮥ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻣﻮﺟﯽ ﻣﮋﮐﻬﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ …

بیشتر بخوانید »

ﺁﭘﯽ ﮐﻤﭙﻠﮑﺴﺎ

ﺁﭘﯽ ﮐﻤﭙﻠﮑﺴﺎ ‏( Apicomplexa ‏) ﺩﻭﺩﻣﺎﻥ : ﭘﺮﻭﺗﯿﺴﺎ ﺷﺎﺧﻪ : ﺁﭘﯽ ﮐﻤﭙﻠﮑﺴﺎ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﺍﯾﻬﺎ ، ﺁﭘﯽ ﮐﻤﭙﻠﮑﺴﺎ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﻨﻮﻉ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﺍﯾﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺁﭘﯽ ﮐﻤﭙﻠﮑﺴﺎ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺍﻧﮕﻞ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯼ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻫﻠﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﭘﯽ ﺗﻠﯿﻮﻡ ﺭﻭﺩﻩ ، …

بیشتر بخوانید »

بیماری کرم قلب سگ

بیماری کرم قلب سگ دیروفیلاریا ایمیتیس، انگلی است که به نام کرم قلب شناخته می شود. کرم قلب از طریق نیش پشه هایی که حامل لارو عفونی دیروفیلاریا ایمیتیس هستند منتقل می گردد. حدود ۶ ماه طول می کشد تا لارو کرم قلب در بدن سگ مهاجرت کرده و به …

بیشتر بخوانید »