مرور رده

انگل شناسی

انگل شناسی,سایت انگل شناسی,پارسیان لب,چرخه و مورفولوژی انگل شناسی برای علوم آزمایشگاهی,تشخیص آزمایشگاهی انگل ها,داروی ضد انگل,تصاویر انگل,تک یاخته و کرم ها,آزمایش مدفوع

ابلیا

ابلیا Obelia سلسه: Animalia زیر سلسله: Eumetazoa شاخه: Cnidaria زیر شاخه: Medusozoa رده: Hydrozoa زیر رده: Leptolinae راسته: Leptomedusae زیر راسته: Proboscidoidea خانواده: Campanulariidae جنس: Obelia ( ابلیا ، اوبلیا ) زیستگاه اصلی : ساکن اقیانوس های جهان است. وضعیت بدنی: شکل ساقه مانند این جانور که گویی بازوها یا شاخه هایی از آن روییده است انسان…
ادامه مطلب ...

ولوکس ( volvox )

تولید مثل کلنی ولوکس,ساختار کلنی ولوکس,شکل کلنی ولوکس,ولوکس+pdf,اسپیروژیر,شکل ولوکس ولوکس ( volvox ) به یکی از جنس…

دیدینیوم

دیدینیوم یک مژک دار گوشت خوار است.اندامی کروی شکلی با قطر ۱۵۰μm دارد که دو دسته مژه حول آن را فرا گرفته اند: انتهای…

ﺳﯿﻠﯿﻮﻓﻮﺭﺍ

ﺳﯿﻠﯿﻮﻓﻮﺭﺍ ‏( ﻣﮋﮎ ﺩﺍﺭﺍﻥ ‏) ﻣﮋﮎ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﺪﻩ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻇﺮﯾﻔﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.…