مرور رده

کنترل کیفی آزمایشگاه

کنترل کیفی آزمایشگاه,کنترل کیفی هورمون,کنترل کیفی بیوشیمی,کنترل کیفی هورمون,کنترل کیفی میکروب شناسی,کنترل کیفی خونش ناسی,روش های کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاهی,سایت کنترل کیفی آزمایشگاه,دانلود آموزش کنترل کیفی

اعلام خط مشی ها،اهداف و روشهای استاندارد پذیرش آزمایشگاه

اعلام خط مشی ها،اهداف و روشهای استاندارد پذیرش آزمایشگاه مخاطبین :کلیه پرسنل ازمایشگاه مسئول اجرا :مسئول پذیرش آزمایشگاه روش اجرائی عنوان : پذیرش بیماران سرپایی آزمایشگاه اقدامات وابسته : ۱-۲- شناخت خطاهای فردی و عوامل مداخله گر ۳-  هدف : پذیرش آزمایشات درخواستی بیماران سرپایی آزمایشگاه و جوابدهی ۴- کاربرد: ۱-۴-  پذیر ش نسخه ای بیماران ۲-۴- جواب…
ادامه مطلب ...