مرور رده

متفرقه

آخرین خبرها از سراسر جهان (خبرهای علمی و پزشکی)

سراتیوم Ceratium

سراتیوم.یک نمونه معروف از داینوفلاژله ها ، سراتیوم(Ceratium) است که نمونه ای زره دار و دارای خار و دو تاژک است و به روش گیاهان تغذیه می کند. زره یا تک(Theca) ، ضخیم و غیرقابل انعطاف است. خارها از امتداد بخش هایی از صفحات سازنده زره ایجاد شده اند و راست و یا خمیده اند. خار جلویی ، خار راسی (Apical spine) و خار یا خارهای عقبی ( تا 4 خار عقبی می تواند…
ادامه مطلب ...

مشکل و خرابی تلگرام

دسترسی به تلگرام با اختلال مواجه شده و کاربران مناطق خاورمیانه، شمال آفریقا و اورپا نمی‌توانند از این شبکه اجتماعی…