مرور رده

متفرقه

آخرین خبرها از سراسر جهان (خبرهای علمی و پزشکی)

خوابیدن بهتر با این نکات

شیوه ها و نکاتی برای خوابی بهتر ممکن است شما به هشت ساعت خواب نیاز نداشته باشید مهم ترین قسمت خواب، میزان ساعات آن است و این میزان بستگی دارد به اینکه شما روز خود را چگونه گذرانده باشید، برای مثال شاید یک پزشک معمولی در تمام دوران اشتغال خود تنها به شش و نیم ساعت خواب شب نیازمند باشد. شلوار نخی و راحت بپوشید پوشیدن شلوار گرم و تنگ مانع تنفس و خنک…
ادامه مطلب ...