خانه > گزارش کار

گزارش کار

دانلود انواع گزارشکارهای درسی و عملی دانشگاه و دبیرستان,دانلود گزارش کار و دستورالعمل آزمایشگاه زیست شناسی،فیزیولوژی جانوری و گیاهی،آزمایشگاه فیزیک،گزارش کارهای شیمی و بیوشیمی،دانلود گزارش کارهای مهندسی و فیزیک

گزارش کار آزمایش قوس سه مفصلی

عنوان آزمایش : قوس سه مفصلی هدف آزمایش : ترسیم خط تاثیر واکنش افقی تکیه گاهی قوس سه مفصلی تئوری آزمایش : قوس را می توان سازه ای تعریف نمود که توانایی آن برای حمل بارهای قائم وارده بستگی به مولفه افقی واکنش های تکیه گاهی دو طرف آن دارد …

ادامه نوشته »

گزارش کار رسم خط تاثیر

اموزش خط تاثیر در تحلیل سازه,آموزش رسم خط تاثیر,خط تاثیر سازه های نامعین,خط تاثیر سازه های معین,جزوه آموزش خط تاثیر,نحوه رسم خط تاثیر,روش رسم خط تاثیر در تحلیل سازه عنوان آزمایش : خط تاثیر تیرهای ساده هدف آزمایش : رسم خطوط تاثیر لنگر خمشی و نیروی برشی یک تیر ساده …

ادامه نوشته »

گزارش کار آزمایش خمش نامتقارن

گزارشکار آزمایشگاه مقاومت مصالح,گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح خیز تیرهای خمیده,آزمایش خیز تیرهای مستقیم,تئوری آزمایش خیز تیرهای خمیده,خمش نامتقارن چیست,گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح مکانیک عنوان آزمایش : خمش نامتقارن هدف آزمایش : تعیین محورهای اصلی یک مقطع با استفاده از تئوری خمش تئوری آزمایش : در قسمت اول روابطی …

ادامه نوشته »

گزارش کار تعیین مرکز برش ناودانی

هدف آزمایش: تعیین مرکز برش ناودانی تئوری آزمایش :  در هر شکل هندسی به عنوان مقطع یک تیر ، نقطه ای وجود دارد که اگر راستای بارگذاری از آن عبور کند تیر دچار پیچش نخواهد شد. به این نقطه مرکز پیچش  می گویند. و هرگاه بار بر مرکز پیچش اثر …

ادامه نوشته »

گزارش کار آزمایش کمانش

عنوان آزمایش : کمانش هدف آزمایش : تعیین بار بحرانی انواع ستون ها و تحقیق رابطه اولر در کمانش   برای تحلیل و طراحی سازه های مختلف دو موضوع مد نظر است. مقاومت سازه و یا به عبارت دیگر ، توانایی سازه برای حمل یک بار مشخص بدون اینکه تنش …

ادامه نوشته »

گزارش کار آزمایش پیچش

عنوان آزمایش : پیچش هدف آزمایش : تعیین مدول برشی (ضریب ارتجاعی برشی ) در بیشتر کارهای مهندسی به عضوهایی برمی خوریم که پیچش دارند. متداول ترین کاربرد پیچش در میل گردانهای انتقال است که از آنها برای انتقال توان از نقطه ای به نقطه ای دیگر استفاده می شود …

ادامه نوشته »

آزمایش بدست آوردن ضریب ارتجاعی (مدول الاستیسیته) در تیرها

هدف آزمایش : بدست آوردن ضریب ارتجاعی (E) در تیرها تئوری آزمایش : در آیین نامه ASTM برای تعیین E (مدول الاستیسیته ) مربوط به مواد مختلف آزمایش کشش ساده صورت می گیرد و سپس از روی منحنی تنش – کرنش مقدار مدول الاستیسیته  ماده بدست می آید. منحنی نشان …

ادامه نوشته »

گزارش کار معادله منحنی خیز تیر و ترسیم آن

محاسبه خیز تیر,اثبات فرمول خیز تیر,قانون ماکسول در تیرها,آزمایش تیر یک سر گیردار,آزمایش خیز تیر مقاومت مصالح,آزمایشگاه مقاومت مصالح گزارش کار,جدول خیز و شیب تیرها,تحلیل تیر دوسر گیردار هدف آزمایش : بدست آوردن تجربی معادله منحنی الاستیک تیر و ترسیم آن تئوری آزمایش : هنگامی که بارهای جانبی بر روی …

ادامه نوشته »