خانه > گزارش کار (پەڕە 14)

گزارش کار

دانلود انواع گزارشکارهای درسی و عملی دانشگاه و دبیرستان,دانلود گزارش کار و دستورالعمل آزمایشگاه زیست شناسی،فیزیولوژی جانوری و گیاهی،آزمایشگاه فیزیک،گزارش کارهای شیمی و بیوشیمی،دانلود گزارش کارهای مهندسی و فیزیک

گزارش کار آزمایش آلدهید و کتون

شر ح آزمایش : آزمایش آلدهید و کتون تست دی نیترو فنیل هیدرازین : در یک لوله آزمایش ۱ تا ۲ قطره از نمونه به ۲ میلی لیتر متانول اضافه نموده و ۲ میلی لیتر معرف را اضافه کنید محلول را شدیدا تکان می دهیم. رسوب تشکیل می شود. در …

بیشتر بخوانید »

گزارش کار آشنایی با دستگاه جذب اتمی

  در روش نشر اتمی همانطورکه می دانیم برای عناصر سبک از شعله و برای عناصر سنگین از پلاسما استفاده می کنیم. در روشهای جذب اتمی نور به نمونه تابانده می شود که در این صورت نمونه اتمی شده و در ادامه نمونه اتمی شده سبب تابش نور می شود …

بیشتر بخوانید »

گزارش کار اندازه گیری سدیم در آب

(اندازه گیری سدیم در آب)Flame Photo meter اساس کار این دستگاه این است که یک عنصر را تهییج کرده و الکترون از یک تراز به تراز بالا تر می رود و در نتیجه ناپایدار می شود. و در ادامه الکترون به ترازپایین برگشته و انرژی آزاد میکند. انرژی موجود به …

بیشتر بخوانید »

گزارش کار تیتراسیون اکسیداسیون-احیا

نام آزمایش : تیتراسیون اکسیداسیون-احیا هدف : هدف این جلسه آشنایی با تیتراسیون اکسیداسیون-احیا می باشد . ابزار و مواد لازم : نمونه ی شماره ی ۳ حاوی آب اکسیژنه ، نمونه ی شماره ی ۱۳ حاوی ، نمونه ی شماره ی ۲۳ حاوی مس  و نمونه ی شماره ی …

بیشتر بخوانید »

گزارش کار شناسایی الکلها

عنوان آزمایش :شناسایی الکلها مقدمه  :  پیوند کربن-کربن دارای ویژگی غیرعادی مخصوص به خود است.اگر چه اتم های دیگر نیزمی توانند این ویژگی را داشته باشند ولی کاربرد پیوند کربن-کربن بسیار وسیع است .به دلیل این خاصیت منحصربه فرد بیشتر از سه میلیون ترکیبات مختلف حاوی کربن به نام ترکیبات …

بیشتر بخوانید »

گزارش کار اندازه گیری آهن به روش اسپکتروفتومتری

اندازه گیری آهن به روش اسپکتروفتومتری همان طورکه میدانیم اسپکتروسکوپی مولکولی به چند دلیل دارای جذب در ناحیه ی uv_vis است : ۱)هم ترازی اوربیتالها ۲)اوربیتالهای D, F ۳) کمپلکسهای انتقال بار که ایجاد رنگ می کنند. (در این کمپلکسها الکترون از لیگاند به فلز می رود) در این آزمایش …

بیشتر بخوانید »

گزارشکار روشهای اسپکتروسکوپی اتمی (اندازه گیری پتاسیم موجود در خاک)

حل کردن نمونه های معدنی شامل ۳ روش می باشد : ۱)خاک را به کمک  اسید هیدروژن فلورید حل کرد. ۲)ذوب قلیایی انجام داد. ۳) و می توان روش استخراج با یک اسید را مد نظر قرار داد. در انجام این آزمایش از آنجایی که روش ۳ در مقیاس آزمایشگاهی …

بیشتر بخوانید »

گزارشکار بررسی تغییرات نقطه جوش نسبت به تغییرات فشار به روش رامسی- یانگ

نام آزمایش : بررسی تغییرات نقطه جوش نسبت به تغییرات فشار به روش رامسی- یانگ هدف : هدف از این آزمایش ، استفاده از روش رامسی – یانگ برای محاسبه ی گرمای نهان تبخیر می باشد .   ابزار و مواد لازم : اتانول ، دستگاه رامسی – یانگ تئوری …

بیشتر بخوانید »