خانه > گزارش کار (صفحه 2)

گزارش کار

دانلود انواع گزارشکارهای درسی و عملی دانشگاه و دبیرستان,دانلود گزارش کار و دستورالعمل آزمایشگاه زیست شناسی،فیزیولوژی جانوری و گیاهی،آزمایشگاه فیزیک،گزارش کارهای شیمی و بیوشیمی،دانلود گزارش کارهای مهندسی و فیزیک

گزارش کار آزمایش تحلیل قاب نامعین

عنوان آزمایش : تحلیل قاب نامعین هدف آزمایش : بدست آوردن عکس العمل­های تکیه­گاهی در یک قاب نامعین تئوری آزمایش : تحلیل سازه های معین ساده ترین مسائل تحلیل سازه ها می باشد. در چنین مسائلی واکنشها و نیروهای داخلی موجود در هر مقطع سازه را می توان با استفاده …

ادامه نوشته »

گزارش کار آزمایش تیرهای منحنی

عنوان آزمایش : تغییر شکل تیرهای منحنی هدف آزمایش : مقایسه تغییر شکل تیرهای منحنی با تئوری خمش تیرهای مستقیم تئوری آزمایش : درتیرهای مستقیم رابطه اساسی  برای توزیع تنش ها بدست آمد که نشان دهنده ی یک توزیع تنش خطی در سطح مقطع است. این رابطه با فرض اساسی …

ادامه نوشته »

گزارش کار آزمایش تراکم خاک

نام آزمایش: تراکم .هدف از انجام عملیات تراکم, کاهش میزان تخلخل خاک است. وجود آب تا میزان مشخصی, سبب تسهیل این عملیات می گردد. به دست آوردن این حد رطوبت و وزن مخصوص خشک بیشینه خاک پس از به کار بردن میزان معینی انرژی کوبشی, هدف مهم آزمایش تراکم است. …

ادامه نوشته »

گزارش کار آزمایش دانه بندی خاک به روش الک

آزمایش دانه بندی خاک به روش الک,نمودار دانه بندی خاک,نمودار لگاریتمی دانه بندی خاک,منحنی دانه بندی شن و ماسه,دانه بندی مصالح,آزمایش دانه بندی خاک به روش هیدرومتری,روش رسم منحنی دانه بندی خاک,قطر الک های دانه بندی نام آزمایش: دانه بندی خاک هدف از آزمایش: هدف از انجام آزمایش دانه بندی، …

ادامه نوشته »

گزارش کار تعیین مقاومت فشاری تک محوری خاکهای چسبنده

تعیین مقاومت فشاری تک محوری خاکهای چسبنده.مقدمه : مقاومت فشاری تک محوری  عبارتست از حداکثر نیروی وارد بر واحد سطح به هنگام شکست نمونه ویا نیروی وارد بر واحد سطح وقتیکه ۲۰% کرنش محوری انجام می گیرد هدف از انجام این آزمایش اندازه گیری مقاومت فشاری تک محوری خاکهای چسبنده …

ادامه نوشته »

گزارش کار محاسبه وزن مخصوص خاک در محل

محاسبه وزن مخصوص خاک در محل.وزن مخصوص خشک خاک عبارت از نسبت وزن مخصوص مرطوب خاک در محل به در صد رطوبت همان خاک به اضافه ۱ است  با تعیین وزن مخصوص خشک خاک می توان با انجام آزمایش تراکم  ( برای به د ست آوردن  نسبت  کوبید گی)  در …

ادامه نوشته »

گزارش کار آزمایش حد انقباض خاک

گزارش کار آزمایش حد انقباض خاک.مقدمه: بنا به تعریف حد انقباض درصد رطوبتی است که به ازای کمتر از آن خاک تغییر حجم ندهد بوسیله این آزمایش اطلاعاتی بدست می آید که می توان حد انقباض ، نسبت انقباض ، انقباض حجمی وانقباض یک جهتی را بدست آورد . هنگامی …

ادامه نوشته »

گزارش کار آزمایش مقاومت فشاری تک محوری

گزارش کار آزمایش تک محوری مکانیک خاک,آزمایش سه محوری خاک,آزمایش مقاومت فشاری تک محوری سنگ,آزمایش برش مستقیم خاک,دستگاه تک محوری,ظرفیت باربری خاک,کاربرد آزمایش تک محوری,ضریب چسبندگی خاک چیست این مقاومت با اعمال تنش محوری به نمونه استوانه ای  شکل خاک بدون آنکه فشار محیطی به آن وارد شود و یا …

ادامه نوشته »