مرور رده

گزارش کار

دانلود انواع گزارشکارهای درسی و عملی دانشگاه و دبیرستان,دانلود گزارش کار و دستورالعمل آزمایشگاه زیست شناسی،فیزیولوژی جانوری و گیاهی،آزمایشگاه فیزیک،گزارش کارهای شیمی و بیوشیمی،دانلود گزارش کارهای مهندسی و فیزیک

گزارشکار شناسايي ونتوري متر

شناسايي ونتوري متر و نحوه تعيين مشخصات جريان توسط آن تئوري آزمايش : ونتوري متر دستگاهي است كه از دو قسمت تشكيل شده است . در قسمت اول لوله به شكل مخروطي تنگ مي شود و در قسمت دوم لوله به صورت مخروط معكوس باز مي شود. بنابراين در حين عبور جريان در قسمت اول افزايش سرعت و كاهش فشار و نيز در قسمت دوم كاهش سرعت و افزايش فشار بوجود مي آيد. در كاربرد صنعتي…
ادامه مطلب ...

گزارشکار یدومتری

مقدمه و تئوری: یدومتری یک روش حجم سنجی شیمی تجزیه است که در تیتراسیون از ید به عنوان شناساگر نقطه پایانی استفاده…

گزارشکار ضریب ثابت فنرها

گزارشکار کارگاه فیزیک مکانیک عنوان آزمایش :ضریب ثابت فنرها هدف: تحقق قانون هوک در فنرها وتعیین ضریب ثابت فنر…