مرور رده

گزارش کار

دانلود انواع گزارشکارهای درسی و عملی دانشگاه و دبیرستان,دانلود گزارش کار و دستورالعمل آزمایشگاه زیست شناسی،فیزیولوژی جانوری و گیاهی،آزمایشگاه فیزیک،گزارش کارهای شیمی و بیوشیمی،دانلود گزارش کارهای مهندسی و فیزیک

آزمایش اندازه گیری Na2CO3 و NaHCo3 در یک محلول

مقدمه و تئوری: pH ناحیه ی تغییر رنگ فنیل فتالئین 9.9-8 است. اگر مجموع و را در حضور این شناساگر به کمک یک اسید تتیره ( در اینجا HCL ) تیتر کنیم، با واکنش زیر، فنیل فتالئین بی رنگ می شود. یک آمفولیت است. و pH آن از فرمول زیر محاسبه می شود: pH محلول های آمفولیتی وابسته به غلظت نمیباشد و تنها به حالت اسیدی و بازی آمفولیت بستگی دارد. شرح و محاسبات…
ادامه مطلب ...

آزمایش قرقره متحرک

هدف: آشنایی با قرقره های متحرک،مزیت مکانیکی،وروابط و موارد استفاده آن هاوآشنایی با سیستم ارشمیدس وسیستم وتستون .…