مرور رده

گزارش کار

دانلود انواع گزارشکارهای درسی و عملی دانشگاه و دبیرستان,دانلود گزارش کار و دستورالعمل آزمایشگاه زیست شناسی،فیزیولوژی جانوری و گیاهی،آزمایشگاه فیزیک،گزارش کارهای شیمی و بیوشیمی،دانلود گزارش کارهای مهندسی و فیزیک

گزارش کار بررسی رفلکس های عصبی در انسان و حیوان

بررسی رفلکس های عصبی در انسان و حیوان مقدمه : رفلکس یک عکس العمل غیرارادی است که برای هر محرک معین الگوی یکسان و معینی دارد . مرکز عمده رفلکس ها نخاع شوکی می باشد که از طریق تارهای حسی و حرکتی ۳۱ جفت عصب نخاعی با گیرندهای حسی مختلف ارتباط می یابد . یک نمونه از رفلکس های عصبی در انسان رفلکس کشککی است این رفلکس را در حالتی بهتر می توان دید که ساق پای…
ادامه مطلب ...