خانه > گزارش کار (صفحه 4)

گزارش کار

دانلود انواع گزارشکارهای درسی و عملی دانشگاه و دبیرستان,دانلود گزارش کار و دستورالعمل آزمایشگاه زیست شناسی،فیزیولوژی جانوری و گیاهی،آزمایشگاه فیزیک،گزارش کارهای شیمی و بیوشیمی،دانلود گزارش کارهای مهندسی و فیزیک

گزارش کار بهم بستن مقاومت ها به صورت موازی و متوالی

گزارش کار بستن مقاومت ها به صورت سری و موازی,گزارش کار فیزیک ۲ قانون اهم,گزارش کار آزمایشگاه فیزیک۲ به هم بستن خازن ها,گزارش کار آزمایشگاه فیزیک ۲ اندازه گیری مقاومت,به هم بستن مقاومت ها به صورت مختلط,گزارش کار آزمایشگاه فیزیک ۲ مقاومت درونی ولت متر,گزارش کار آزمایشگاه فیزیک ۲ اندازه …

ادامه نوشته »

گزارش کار به هم بستن سلف ها (موازی و سری)

هر قطعه یا قسمتی از مدار الکتریکی که استعداد خودالقایی زیاد یا نسبتا زیاد داشته باشد معمولا به صورت پیچه ، سیم پیچ یا پیچ لوله است. اما هر رسانایی حتی یک قطعه سیم دارای خاصیت خود القایی است، ممکن است در بسامدهای  بالا بطور مخصوص به صورت القاگر عمل …

ادامه نوشته »

گزارش کار آزمایش آینه مقعر

انتشار نور : نور صورتی از انرژی است که می تواند به انرژی های دیگر تبدیل شود، مانند تبدیل انرژی نورانی به گرمایی و یا در عمل فتوسنتز که انرژی نورانی به انرژی شیمیایی تبدیل می شود و یا در پیل خورشیدی که انرژی نورانی به انرژی الکتریکی تبدیل می …

ادامه نوشته »

گزارش کار تعیین فاصله کانونی عدسی محدب

گزارش کار تعیین فاصله کانونی عدسی محدب همگرا عدسی همگرا: در عدسی همگرا، پرتوهای تابش، پس از شکست و گذر از عدسی، به هم نزدیک می‌شوند (یعنی همگرا می‌شوند). در عدسی‌های همگرا، لبه‌ها نازکتر از وسط آن است و به طور معمول برای کاربردهای متفاوت به شکل‌های دو کوژ، کوژتخت …

ادامه نوشته »

گزارش کار تجزیه کیفی ادرار

گزارش کار تجزیه کیفی ادرار در فایل word در انتهای مطالب شامل موارد ذیل می باشد.بررسی وجود کلرور در ادرار.بررسی وجود اوره در ادرار.بررسی وجود اسید اوریک در ادرار.بررسی وجود کراتینین در ادرار.بررسی وجود کلسیم در ادرار.بررسی وجود قند در ادرار.بررسی وجود پروتئین در ادرار گزارش کار تجزیه کیفی ادرار …

ادامه نوشته »

گزارش کار تشریح مغز گاو

گزارش کار تشریح مغز گاو:تئوری: مغز در همه‌ی مهره‌داران و بیشتر بی مهرگان مرکز دستگاه عصبی است. تنها شماری از بی‌مهرگان مانند اسفنج دریایی، عروس دریایی، آب‌دزدک دیایی بالغ و ستاره دریایی مغز ندارند، حتی اگر بافت عصبی پراکنده داشته باشند. مغز در سر و معمولا نزدیک اندام های حسی …

ادامه نوشته »

گزارش کار تشریح چشم گاو

گزارش کار تشریح چشم گاو.تئوری: پلک‌ها: پلک‌ها، بافت‌های منحصر به فردی هستند که پوشش مخاطی متحرکی را تشکیل می‌دهند که تمام سطح کره چشم را می‌پوشاند. بنابراین پلکها خط مقدم دفاع سطح چشم در مقابل خشکی و آسیب ها می باشند . اگر پلک‌هادچاراختلالات آناتومیک یا عملکردی باشند ، اولین …

ادامه نوشته »

گزارش کار تشریح کلیه

به طورمعمول در هر فرد سالم ۲کلیه وجود دارد که هر یک در یک طرف ستون مهره ها و زیر دنده های تحتانی واقع شده اند. کلیه ها در انسان بر روی جدار خلفی شکم و بیرون از حفره صفاق قرار دارند. کلیه ها به رنگ قرمز متمایل به قهوه …

ادامه نوشته »