مرور رده

گزارش کار

دانلود انواع گزارشکارهای درسی و عملی دانشگاه و دبیرستان,دانلود گزارش کار و دستورالعمل آزمایشگاه زیست شناسی،فیزیولوژی جانوری و گیاهی،آزمایشگاه فیزیک،گزارش کارهای شیمی و بیوشیمی،دانلود گزارش کارهای مهندسی و فیزیک

گزارش کار آزمایش آینه مقعر

انتشار نور : نور صورتی از انرژی است که می تواند به انرژی های دیگر تبدیل شود، مانند تبدیل انرژی نورانی به گرمایی و یا در عمل فتوسنتز که انرژی نورانی به انرژی شیمیایی تبدیل می شود و یا در پیل خورشیدی که انرژی نورانی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود. بیشترین اطلاعاتی که از محیط اطراف به ما می رسد، از طریق حس بینایی است . نوری که وارد چشم می شود تصویری…
ادامه مطلب ...

گزارش کار تجزیه کیفی ادرار

گزارش کار تجزیه کیفی ادرار در فایل word در انتهای مطالب شامل موارد ذیل می باشد.بررسی وجود کلرور در ادرار.بررسی وجود…

گزارش کار تشریح مغز گاو

گزارش کار تشریح مغز گاو:تئوری: مغز در همه‌ی مهره‌داران و بیشتر بی مهرگان مرکز دستگاه عصبی است. تنها شماری از…

گزارش کار تشریح چشم گاو

گزارش کار تشریح چشم گاو.تئوری: پلک‌ها: پلک‌ها، بافت‌های منحصر به فردی هستند که پوشش مخاطی متحرکی را تشکیل می‌دهند…

گزارش کار تشریح کلیه

به طورمعمول در هر فرد سالم ۲کلیه وجود دارد که هر یک در یک طرف ستون مهره ها و زیر دنده های تحتانی واقع شده اند. کلیه…