معماری

سرولوژی و ایمونولوژی

علائم آزمایشگاهی بیماری آرتریت روماتوئید

علائم و تشخیص آزمایشگاهی آرتریت روماتوئید

علائم آزمایشگاهی بیماری آرتریت روماتوئید،تشخیص آزمایشگاهی بیماری روماتوئید آرتریت تست روماتوئید فاکتور مثبت در ۶۰ % الی ۸۰% موارد بیماری ( روش لاتکس کیفی / روش ایمونو توربیدومتری یا نفلومتری نیمه کمی / روش الایزا کمی )  RF (POS) 1 به دلیل حساسیت و ویژگی پائین تست یک نتیجه روماتوئید فاکتور منفی تشخیص آرتریت روماتوئید را رد نمی کند (۳۰%موارد …

ادامه نوشته »

علائم آزمایشگاهی بیماری لوپوس اریتماتوزیس

بیماری لوپوس

علائم آزمایشگاهی بیماری لوپوس اریتماتوزیس ANA (POS)  ۱- آنتی بادی ضد هسته ای مثبت ( در ۹۵% درصد موارد ) تیتر افزایش یابنده آنتی بادی ضد اسید نوکلئیک دو رشته ای( نشانه فاز حاد و شعله ور بیماری لوپوس است) Anti.ds DNA (POS)  ۲- آنتی بادی ضد اسید نوکلئیک دو رشته ای مثبت ۳- تست لوپوس آنتی کوآگولانت مختل / …

ادامه نوشته »

کایمریسم

کایمریسم

درکنار هم قرار گرفتن گردش خون دو فرد زنده، کایمریسم نامیده می‌شود. در این پروسه مقدار کمی سلول و یا DNA به فردی که از لحاظ ژنتیکی با شخص دهنده سلول متفاوت است وارد می‌شود. کایمریسم در طی بارداری بین مادر و جنین و در نتیجه مداخلات پزشکی مانند پیوند و انتقال خون رخ می‌دهد. میکروکایمریسم جنینی: در طول بارداری …

ادامه نوشته »

ایمونوگلوبولین وریدی IVIG

ایمونوگلوبولین وریدی IVIG

سرم نرمال حاوی IgG، IgA و IgM میباشد که چون با ایمنی سازی عمدی ایجاد نشده و مستقل از قرار گرفتن در معرض Agها هستند Abهای طبیعی نام گرفته اند. ایمونوگلوبولین وریدی (IVIG)  یک محصول پلاسمایی متشکل از Abهای 3 تا 10 هزار دهنده است که توسط متد ethanol fractional تهیه میشود. محتویات IVIG: *ایمونوگلوبولین استریل و خالص که 95درصد …

ادامه نوشته »

سلولT regulatory

سلولT regulatory

نخستین بار توسطGershon and Kondo   دسته ای از سلول های CD8+ به عنوان سلول های T suppressor مطرح شدند که این اصطلاح از زمان شرح سلول های T regulatory توسط Sakagushiمنسوخ شده است. فنوتیپ: در سطح این سلول ها CD3,CD4,CD25,CTLA-4,GITR,CD127(IL7-R)low وجود دارد.foxp3 فاکتور نسخه برداری مهم در تمایز سلول های Treg می باشد. انواع سلول های T regulatory: سلول های …

ادامه نوشته »

سلولهای TFH

t helper

در سال 2001 با کشف IL-21  ، ICOS و SAP حضور زیررده ای از سلولهای T  متفاوت از TH2 که به سلولهای B کمک میکردند تحت عنوان TFH مطرح شد که تصاویر میکروسکوپی تعامل این سلولها با لنفوسیت B را در مراکز زایگر نشان دادند. فنوتیپ در سطح این سلولها CXCR5 –PD1- CD4 – CD44 – ICOS – CD28 – …

ادامه نوشته »

سلول TH22،TH17،TH9،TH2،TH1

سلول های th

کشف: در سال 1986، Coffman و  Mosmann بر اساس الگوی تولید سایتوکاین توسط سلول‌های T در محیط کشت، این سلول‌ها را به دو گروه TH1 و TH2 تقسیم کردند. فنوتیپ: در سطح این سلول‌ها TCRαβ، CD3، CD4، IL-12R، IFN-ᵧR، CXCR3، CD26، LAG-3، CCR5 وجود دارد. سایتوکاین‌های محرک: IL-12، INF-ᵧ، همچنین IL-18، IFN-α/β، IL-2، IL-27 سنسورها: STAT-1 و STAT-4 فاکتور نسخه …

ادامه نوشته »

آزمایش ویدال Widal

نام اختصاری: Widal سایر نام ها: تست سالمونلا، ویدال بخش مورد انجام: سرولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم تازه حجم نمونه مورد نیاز: ml 1 شرایط نمونه گیری: بهتر است ناشتا باشد. ملاحظات نمونه گیری: از همولیز نمونه اجتناب گردد زیرا همولیز در نتایج آزمایش ایجاد تداخل می کند. موارد عدم پذیرش نمونه: نمونه همولیزه مورد قبول نمی باشد. …

ادامه نوشته »

آزمایش رایت Wright

نام اختصاری: Wright سایر نام ها: تست آنتی بادی ضد برسلا، رایت بخش مورد انجام: سرولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم تازه حجم نمونه مورد نیاز: ml 1 شرایط نمونه گیری: نمونه ناشتا ترجیح داده می شود. ملاحظات نمونه گیری: از همولیز نمونه اجتناب گردد زیرا همولیز در نتایج آزمایش ایجاد تداخل می نماید. موارد عدم پذیرش نمونه: نمونه …

ادامه نوشته »

آزمایش Anti-LKM1

Anti-LKM1

نام اختصاری: Anti-LKM1 سایر نام ها:of Liver/Kidney Microsome Type 1  Antibodies، Microsomal (Liver/Kidney) Type 1 Antibodies،  Anti-P450 2D6 Antibody بخش انجام دهنده: ایمونولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، پلاسما حجم نمونه مورد نیاز:  0.5 ml شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی نمی باشد.           ملاحظات نمونه گیری: نمونه گیری از عروق وریدی انجام می گردد. پس از نمونه گیری …

ادامه نوشته »

آزمایش ایمونوگلوبولین M لپتوسپیرا

لپتوسپیرا

نام اختصاری: Lepto-IgM سایر نام ها: ایمونوگلوبولین M لپتوسپیرا LEPTO M-FORWARD, Leptospira IgM Antibody- FORWARD, Leptospira IgM Antibody بخش انجام دهنده: ایمونولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، پلاسما هپارینه حجم نمونه مورد نیاز:  1 ml نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.شرایط نمونه گیری:    ملاحظات نمونه گیری: از بیمار نمونه خون وریدی گرفته و آنرا در لوله …

ادامه نوشته »

آزمایش سنگ کلیه

سنگ کلیه

نام اختصاری:  Renal Calculi سایر نام ها: Calcalus Analysis، Analasis of Urinary Calculi، Urinary Calculi Analysis، Nephrolithiasis Analysis بخش انجام دهنده: ایمونولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سنگ های منشأ گرفته از مثانه، کلیه، پروستات و مجاری ادراری حجم نمونه مورد نیاز:  نمونه سنگ خشک شده به اندازه دانه نخود شرایط نمونه گیری: نمونه باید توسط آب مقطر شستشو داده …

ادامه نوشته »

آزمایش ویدال ،Widal

آنتی ژن های تست ویدال

تست ویدال،نحوه ی انجام آزمایش ویدال،تست حصبه ، تست تشخیصی سالمولا،تفسیر تست ویدال،عوامل مداخله گر در تست ویدال نام اختصاری: Widal سایر نام ها: تست سالمونلا، ویدال بخش مورد انجام: سرولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم تازه حجم نمونه مورد نیاز: ml 1 شرایط نمونه گیری: بهتر است ناشتا باشد. ملاحظات نمونه گیری: از همولیز نمونه اجتناب گردد زیرا …

ادامه نوشته »

تست رایت و نحوه انجام آن

رایت

آزمایش رایت,تست آنتی بادی ضد بروسلا,تفسیر آزمایش رایت,عوامل مداخله گر در تست رایت نام اختصاری: Wright سایر نام ها: تست آنتی بادی ضد برسلا، رایت بخش مورد انجام: سرولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم تازه حجم نمونه مورد نیاز: ml 1 شرایط نمونه گیری: نمونه ناشتا ترجیح داده می شود. ملاحظات نمونه گیری: از همولیز نمونه اجتناب گردد زیرا …

ادامه نوشته »