سرولوژی و ایمونولوژی

سرولوژی,سرولوژی و ایمونولوژی,کنترل کیفی سرولوژی,سایت سرولوژی,روش انجام و کنترل کیفی تست های سرولوژی سرولوژی,علوم آزمایشگاهی,تفسیر تست های سرولوژی,آزمایش روماتوئید,آزمایش crp,rf,آموزش تست های سرولوژی

علائم آزمایشگاهی بیماری آرتریت روماتوئید

علائم آزمایشگاهی بیماری آرتریت روماتوئید،تشخیص آزمایشگاهی بیماری روماتوئید آرتریت تست روماتوئید فاکتور مثبت در ۶۰ % الی ۸۰% موارد بیماری ( روش لاتکس کیفی /...

علائم آزمایشگاهی بیماری لوپوس اریتماتوزیس

علائم آزمایشگاهی بیماری لوپوس اریتماتوزیس ANA (POS)  ۱- آنتی بادی ضد هسته ای مثبت ( در ۹۵% درصد موارد ) تیتر افزایش یابنده آنتی بادی ضد...

کایمریسم

درکنار هم قرار گرفتن گردش خون دو فرد زنده، کایمریسم نامیده می‌شود. در این پروسه مقدار کمی سلول و یا DNA به فردی که...

ایمونوگلوبولین وریدی IVIG

سرم نرمال حاوی IgG، IgA و IgM میباشد که چون با ایمنی سازی عمدی ایجاد نشده و مستقل از قرار گرفتن در معرض Agها...

سلولT regulatory

نخستین بار توسطGershon and Kondo   دسته ای از سلول های CD8+ به عنوان سلول های T suppressor مطرح شدند که این اصطلاح از زمان...

سلولهای TFH

در سال 2001 با کشف IL-21  ، ICOS و SAP حضور زیررده ای از سلولهای T  متفاوت از TH2 که به سلولهای B کمک...

سلول TH22،TH17،TH9،TH2،TH1

کشف: در سال 1986، Coffman و  Mosmann بر اساس الگوی تولید سایتوکاین توسط سلول‌های T در محیط کشت، این سلول‌ها را به دو گروه...

آزمایش ویدال Widal

نام اختصاری: Widal سایر نام ها: تست سالمونلا، ویدال بخش مورد انجام: سرولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم تازه حجم نمونه مورد نیاز: ml 1 شرایط نمونه گیری:...

آزمایش رایت Wright

نام اختصاری: Wright سایر نام ها: تست آنتی بادی ضد برسلا، رایت بخش مورد انجام: سرولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم تازه حجم نمونه مورد نیاز: ml...

آزمایش Anti-LKM1

نام اختصاری: Anti-LKM1 سایر نام ها:of Liver/Kidney Microsome Type 1  Antibodies، Microsomal (Liver/Kidney) Type 1 Antibodies،  Anti-P450 2D6 Antibody بخش انجام دهنده: ایمونولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری:...

آزمایش ایمونوگلوبولین M لپتوسپیرا

نام اختصاری: Lepto-IgM سایر نام ها: ایمونوگلوبولین M لپتوسپیرا LEPTO M-FORWARD, Leptospira IgM Antibody- FORWARD, Leptospira IgM Antibody بخش انجام دهنده: ایمونولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم،...

آزمایش سنگ کلیه

نام اختصاری:  Renal Calculi سایر نام ها: Calcalus Analysis، Analasis of Urinary Calculi، Urinary Calculi Analysis، Nephrolithiasis Analysis بخش انجام دهنده: ایمونولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری:...

آزمایش ویدال ،Widal

تست ویدال،نحوه ی انجام آزمایش ویدال،تست حصبه ، تست تشخیصی سالمولا،تفسیر تست ویدال،عوامل مداخله گر در تست ویدال نام اختصاری: Widal سایر نام ها: تست سالمونلا،...

تست رایت و نحوه انجام آن

آزمایش رایت,تست آنتی بادی ضد بروسلا,تفسیر آزمایش رایت,عوامل مداخله گر در تست رایت نام اختصاری: Wright سایر نام ها: تست آنتی بادی ضد برسلا، رایت بخش مورد...

آزمایش ایمونوگلوبولین (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4)

IgG فراوانترین ایمونوگلوبولین موجود در پلاسما است که تقریباً ۸۰% از کل ایمونوگلوبولینها را تشکیل می دهد. این مولکول از ۴ زنجیره ( دو...

آزمایش HAV Ab

نام اختصاری:HAV- Ab سایر نام ها: Anti-HAV IgG - IgM  ، Anti-HAV Total Antibodies، Anti-Hepatitis A، Hepatitis A Antibody، Hepatitis A Viral Antibody بخش انجام دهنده:...

آزمایش HCV AB

نام اختصاری: HCV-Ab ، Anti-HCV سایر نام ها: Hepatitis C Viral Antibody, Serum، Anti-HCV (Hepatitis C Virus)، Non-A, non-B Hepatitis بخش انجام دهنده: ایمونولوژی نوع نمونه قابل...

آزمایش HDV-Ab

نام اختصاری: HDV-Ab سایر نام ها: Anti-Hepatitis Delta Virus، HepD Ab بخش انجام دهنده: ایمونولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری: ترجیحاً  سرم، پلاسما تازه حجم نمونه مورد نیاز: ...

سلامت

تشخیص افتراقی ضایعات پری اپیکال مزمن

تشخیص افتراقی ضایعات پری اپیکال مزمن در صورت وجود ضایعه پری اپیکال در رادیوگرافی، دنتال گرانولوما و کیست های رادیکولار اولین تشخیص های مطرح هستند....

تغذیه

سرکه،انواع سرکه و تهیه و درست کردن و خواص و مضرات...

سرکه : نتایج تحقیق و بررسی دانشمندان در مورد فواید سرکه سیب و خواندنیهایی درباره سرکه امروز از تلفیق چند مقالخ علمی و مفید و نتایج...

مطالب آزمایشگاهی

رنگ آمیزی تاژک به روش لیفسون

تاژک ها ضمائمی هستند بسیار شکننده که نسبت به حرارت حساس می باشند و جهت رنگ آمیزی باید با دقت فراوان با انها کار...

مطالب خواندنی