مرور رده

سرولوژی و ایمونولوژی

سرولوژی,سرولوژی و ایمونولوژی,کنترل کیفی سرولوژی,سایت سرولوژی,روش انجام و کنترل کیفی تست های سرولوژی سرولوژی,علوم آزمایشگاهی,تفسیر تست های سرولوژی,آزمایش روماتوئید,آزمایش crp,rf,آموزش تست های سرولوژی

ایمونوگلوبولین وریدی IVIG

سرم نرمال حاوی IgG، IgA و IgM میباشد که چون با ایمنی سازی عمدی ایجاد نشده و مستقل از قرار گرفتن در معرض Agها هستند Abهای طبیعی نام گرفته اند. ایمونوگلوبولین وریدی (IVIG)  یک محصول پلاسمایی متشکل از Abهای 3 تا 10 هزار دهنده است که توسط متد ethanol fractional تهیه میشود. محتویات IVIG: *ایمونوگلوبولین استریل و خالص که 95درصد IgG و مقدار اندکی IgA یا…
ادامه مطلب ...