خانه > سرولوژی و ایمونولوژی (صفحه 2)

سرولوژی و ایمونولوژی

سرولوژی,سرولوژی و ایمونولوژی,کنترل کیفی سرولوژی,سایت سرولوژی,روش انجام و کنترل کیفی تست های سرولوژی سرولوژی,علوم آزمایشگاهی,تفسیر تست های سرولوژی,آزمایش روماتوئید,آزمایش crp,rf,آموزش تست های سرولوژی

آزمایش رایت Wright

نام اختصاری: Wright سایر نام ها: تست آنتی بادی ضد برسلا، رایت بخش مورد انجام: سرولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم تازه حجم نمونه مورد نیاز: ml 1 شرایط نمونه گیری: نمونه ناشتا ترجیح داده می شود. ملاحظات نمونه گیری: از همولیز نمونه اجتناب گردد زیرا همولیز در نتایج …

ادامه نوشته »

آزمایش Anti-LKM1

نام اختصاری: Anti-LKM1 سایر نام ها:of Liver/Kidney Microsome Type 1  Antibodies، Microsomal (Liver/Kidney) Type 1 Antibodies،  Anti-P450 2D6 Antibody بخش انجام دهنده: ایمونولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، پلاسما حجم نمونه مورد نیاز:  0.5 ml شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی نمی باشد.           ملاحظات نمونه گیری: نمونه گیری …

ادامه نوشته »

آزمایش ایمونوگلوبولین M لپتوسپیرا

نام اختصاری: Lepto-IgM سایر نام ها: ایمونوگلوبولین M لپتوسپیرا LEPTO M-FORWARD, Leptospira IgM Antibody- FORWARD, Leptospira IgM Antibody بخش انجام دهنده: ایمونولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، پلاسما هپارینه حجم نمونه مورد نیاز:  1 ml نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.شرایط نمونه گیری:    ملاحظات نمونه گیری: …

ادامه نوشته »

آزمایش سنگ کلیه

نام اختصاری:  Renal Calculi سایر نام ها: Calcalus Analysis، Analasis of Urinary Calculi، Urinary Calculi Analysis، Nephrolithiasis Analysis بخش انجام دهنده: ایمونولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سنگ های منشأ گرفته از مثانه، کلیه، پروستات و مجاری ادراری حجم نمونه مورد نیاز:  نمونه سنگ خشک شده به اندازه دانه نخود …

ادامه نوشته »

آزمایش ویدال ،Widal

تست ویدال،نحوه ی انجام آزمایش ویدال،تست حصبه ، تست تشخیصی سالمولا،تفسیر تست ویدال،عوامل مداخله گر در تست ویدال نام اختصاری: Widal سایر نام ها: تست سالمونلا، ویدال بخش مورد انجام: سرولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم تازه حجم نمونه مورد نیاز: ml 1 شرایط نمونه گیری: بهتر است ناشتا …

ادامه نوشته »

تست رایت و نحوه انجام آن

آزمایش رایت,تست آنتی بادی ضد بروسلا,تفسیر آزمایش رایت,عوامل مداخله گر در تست رایت نام اختصاری: Wright سایر نام ها: تست آنتی بادی ضد برسلا، رایت بخش مورد انجام: سرولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم تازه حجم نمونه مورد نیاز: ml 1 شرایط نمونه گیری: نمونه ناشتا ترجیح داده می …

ادامه نوشته »

آزمایش ایمونوگلوبولین (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4)

IgG فراوانترین ایمونوگلوبولین موجود در پلاسما است که تقریباً ۸۰% از کل ایمونوگلوبولینها را تشکیل می دهد. این مولکول از ۴ زنجیره ( دو زنجیره سبک و دو زنجیره سنگین) تشکیل شده است. بر اساس تفاوت در زنجیره سنگین IgG به ۴ زیر گروه IgG1, IgG2, IgG3, IgG4  تقسیم شده …

ادامه نوشته »

آزمایش HAV Ab

نام اختصاری:HAV- Ab سایر نام ها: Anti-HAV IgG – IgM  ، Anti-HAV Total Antibodies، Anti-Hepatitis A، Hepatitis A Antibody، Hepatitis A Viral Antibody بخش انجام دهنده: ایمونولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، پلاسما ( هپارینه، سیتراته و  EDTA دار ). حجم نمونه مورد نیاز: 1ml شرایط نمونه گیری: نیاز به …

ادامه نوشته »