مرور رده

سرولوژی و ایمونولوژی

سرولوژی,سرولوژی و ایمونولوژی,کنترل کیفی سرولوژی,سایت سرولوژی,روش انجام و کنترل کیفی تست های سرولوژی سرولوژی,علوم آزمایشگاهی,تفسیر تست های سرولوژی,آزمایش روماتوئید,آزمایش crp,rf,آموزش تست های سرولوژی

آزمایش ایمونوگلوبولین M لپتوسپیرا

نام اختصاری: Lepto-IgM سایر نام ها: ایمونوگلوبولین M لپتوسپیرا LEPTO M-FORWARD, Leptospira IgM Antibody- FORWARD, Leptospira IgM Antibody بخش انجام دهنده: ایمونولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، پلاسما هپارینه حجم نمونه مورد نیاز:  1 ml نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.شرایط نمونه گیری:    ملاحظات نمونه گیری: از بیمار نمونه خون وریدی…
ادامه مطلب ...