خانه > سرولوژی و ایمونولوژی (صفحه 8)

سرولوژی و ایمونولوژی

سرولوژی,سرولوژی و ایمونولوژی,کنترل کیفی سرولوژی,سایت سرولوژی,روش انجام و کنترل کیفی تست های سرولوژی سرولوژی,علوم آزمایشگاهی,تفسیر تست های سرولوژی,آزمایش روماتوئید,آزمایش crp,rf,آموزش تست های سرولوژی

روش انجام آزمایش DU

روش انجام آزمایش DU ۱٫گلبولهای قرمز رابا محلول سرم فیزیولوزی ۰٫۸۵% سه مرتبه شستشو می دهیم . ۲٫ازگلبولهای شسته شده سوسانسیون ۵-۲درصد تهیه می کنیم. ۳٫ ۱۰۰ لاندا ازسوسپانسیون گلبولی تهیه شده را درون یک لوله می ریزیم. ۴٫دوقطره (۱۰۰ لاندا) از آنتی D به لوله اضافه می کنیم. ۵٫برای …

ادامه نوشته »

آزمایشات تشخیصی تب مالت

بروسلا ها باکتری های کوچک گرد یا بیضوی کوکوباسیلی گرم منفی و غیر متحرک می باشند. تولید اسپور و کپسول و فلاژل یا فیمبریا نمی کنند.در بعضی منابع از وجود کپسول بسیارظریف در باکتری تهیه شده از کشت تازه با رنگ آمیزی مناسب ذکر شده است.(۲) بین ۰٫۵ -۰٫۷ میکرومترعرض …

ادامه نوشته »

آزمایش آرتریت روماتوئید

آرتریت روماتوئید (Rheumatoid Arthritis) آرتریت روماتوئید (RA) یک بیماری مزمن کمپلکس ایمنی موضعی و جزء بیماریهای خودایمنی محسوب می شود. در بیماری آرتریت روماتوئید، بیشتر مفاصل انتهایی بدن، نظیر انگشتان دست و پا درگیر می شود و در صورت درمان نشدن، مفاصل بزرگتر بدن نیز مبتلا خواهند شد، و حتی …

ادامه نوشته »

آزمایش آنتی بادی های ضد هسته (ANA)

آزمایش ANA،تشخیص لوپوس،تست ANA،راه های شناسایی آرتریت روماتوئید،نرمال ANA،مقادیر طبیعی تست ANA علامت اختصاری : ANA آزمایش تشخیص آنتی بادی ضد هسته(ANA  ) مقدار و الگوی آنتی بادی هایی را که بر علیه بدن شما عمل می کنند (واکنش های خود ایمنی) درخون شما تشخیص می دهد. سیستم ایمنی بدن به …

ادامه نوشته »

آزمایش لوپوس آنتی کواگولانت

این آزمایش به نام های Lupus inhibitor ، PTT-LA ، Lupus anticoagulant ، DRVVT وMRVVT هم شناخته می شود ولی نام متعارف آن همان لوپوس آنتی کواگولانت می باشد. نام این آزمایش از خاصیت آن در واکنش ضد انعقادی گرفته شده است. در حقیقت در محیط آزمایشگاه (in vitro) این …

ادامه نوشته »

تیتراسیون آنتی B

تیتراسیون آنتی B: دقیقاً همانند تیتراسیون آنتی A عمل میکنیم با این تفاوت که به جای آنتی سرم A درمرحله سوم آنتی سرم B و از سوسپانسیون B cell در مرحله ۷ استفاده میکنیم . تیترا سیون آنتی AB: تیتراسیون آنتی AB‌مشابه تیتراسیون آنتی AوB‌است با این تفاوت که به …

ادامه نوشته »

تیتراسیون آنتی A

تیتراسیون آنتی A: ۱- ابتدا ۱۱ لوله آزمایش را در جا لوله قرار داده و به ترتیب از شماره ۱ تا ۱۱ شماره گذاری میکنیم . ۲- به تمامی لوله ها به غیر از لوله شماره ۱ یک حجم از سرم فیزیولوژی ( نرمال سالین ) معادل ۱۰۰ میکرولیتر اضافه …

ادامه نوشته »

طرز تهیه گلبولهای حساس

طرز تهیه گلبولهای حساس:برای ارزیابی فعال بودن AHG( آنتی هیومن گلبولین ) و اطمینان از اینکه خنثی نشده است بایستی آنرا با گلبول حساس امتحان کرد .برای تهیه گلبولهای حساس یا چک سل به IgG درآزمایشگاه میتوان گلبولهای قرمز ی که RHمثبت هستند را با Anti-D‌آغشته کرد . برای این …

ادامه نوشته »