هر چند روز یک بار باید بچه را حمام کرد؟

هر چند روز یک بار باید بچه را حمام کرد؟
نوزادان در هفته هاي نخست زياد کثيف نميشوند و ميتوانند به راحتي چند روز را بگذرانند. اگر نميخواهيد، مجبور نيستيد که نوزادتان را روزانه حمام کنيد.

برخي از مادران ترجيح ميدهند اولين حمام فرزندشان را يک يا دو روز به تاخير بيندازند تا اجازه دهند که ورنيکس يا آن پوشش چرب روي پوست نوزاد، جذب بدنش شود – اين ماده، مرطوبکنندهاي طبيعي و محافظ پوست است.

گرچه اکثر بچههاي بزرگتر عاشق حمام کردن هستند ولي حمام کردن نوزاد ميتواند راهي براي برقراري پيوند با او نيز استفاده شود. طي حمام کردن با فرزندتان حرف بزنيد.

حتي اگر فرزندتان در آغاز حمام کردن گريه کرد آرامش و خونسردي خود را حفظ کرده و با کلمات محبت آميز با او حرف بزنيد. نوزادان استرس و عصبانيت مادرشان را تشخيص داده و نسبت به آن عکس العمل نشان مي دهد.
اگر از به دلايلي از حمام کردن فرزندتان صرف نظر کرديد، به جاي آن فرزندتان را از سر تا پا پاک کنيد: با استفاده از پنبه و آب جوشيدهي خُنک شده، صورت، رويهم افتادگيهاي پوست و ناحيهي پوشک فرزندتان را پاکيزه کنيد.

 

منبع:نی نی سایت

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده