خانه > کودکان > قرار گرفتن فرزندتان در مقابل میکروبها

قرار گرفتن فرزندتان در مقابل میکروبها

قرار گرفتن فرزندتان در معرض میکروبها
به گفتهي دکتر گلنيس کوکس، با جوشاندن، مصرف مواد شيميايي يا بخار دادن، هميشه اسباببازيها و تجهيزات شيردهي فرزندتان را پاک و استريل کنيد تا فرزندتان شش ماهگي را سپري کند. پس از آن، شستوشو و تميز کردن آنها با آب و صابون يا در ماشين ظرفشويي کافي است.

ظاهراً بسياري از والدين اعتقاد دارند که شستوشو در ماشين ظرفشويي همچون روش استريل کردن کارساز است. دکتر کوکس ميگويد: حقيقت ندارد. اطلاعات متناقض است، اما پيش از شش ماهگي، استفاده از ماشين ظرفشويي به جاي استريل کردن را توصيه نميکنم. دربارهي صابونهاي ضدباکتري و طيف وسيع محصولات ظاهراً بهداشتي که احتمالاً در فروشگاهها مييابيد بيشتر فکر کنيد. به گفتهي دکتر کوکس، صابونهاي ضدباکتري از شستوشو با آب و صابون معمولي موثرتر نيستند. مشخص شده است که مادهي تريکلوزان (در صابونهاي ضدباکتري يافت ميشود) باعث مشکلاتي مثل افزايش احتمال ابتلا به آلرژيها و تب يونجه ناباروري، بلوغ زودهنگام، چاقي و سرطان ميانجامد. البته اين آثار هنوز در انسانها ديده نشده است، اما سازمان غذا و داروي امريکا، مطالعات دربارهي حيوانات را نگرانکننده خوانده و هشدار داده است که با در نظر گرفتن فوايد کوتاه مدت تريکلوزان، ارزش خطراتش را ندارد. ترجيحاً والدين و کودکان بايد دست خود را با آب و صابون معمولي به مدت سي ثانيه بشويند.

بنابراين، والدين بايد در رعايت قوانين انعطافپذيرتر باشند و اجازه دهند که فرزندشان براي مدتي در خاک غلت بخورند يا کمي در گرد و غبار به اکتشاف بپردازند. از کثيف شدن فرزندتان زياد هراسان نشويد، اما نگذاريد که او هر چيزي را در دهانش بگذارد! با اندکي عقل سليم، و مقداري صابون اوضاع روبهراه خواهد بود.