قرار گرفتن فرزندتان در مقابل میکروبها

قرار گرفتن فرزندتان در معرض میکروبها
به گفتهي دکتر گلنيس کوکس، با جوشاندن، مصرف مواد شيميايي يا بخار دادن، هميشه اسباببازيها و تجهيزات شيردهي فرزندتان را پاک و استريل کنيد تا فرزندتان شش ماهگي را سپري کند. پس از آن، شستوشو و تميز کردن آنها با آب و صابون يا در ماشين ظرفشويي کافي است.

ظاهراً بسياري از والدين اعتقاد دارند که شستوشو در ماشين ظرفشويي همچون روش استريل کردن کارساز است. دکتر کوکس ميگويد: حقيقت ندارد. اطلاعات متناقض است، اما پيش از شش ماهگي، استفاده از ماشين ظرفشويي به جاي استريل کردن را توصيه نميکنم. دربارهي صابونهاي ضدباکتري و طيف وسيع محصولات ظاهراً بهداشتي که احتمالاً در فروشگاهها مييابيد بيشتر فکر کنيد. به گفتهي دکتر کوکس، صابونهاي ضدباکتري از شستوشو با آب و صابون معمولي موثرتر نيستند. مشخص شده است که مادهي تريکلوزان (در صابونهاي ضدباکتري يافت ميشود) باعث مشکلاتي مثل افزايش احتمال ابتلا به آلرژيها و تب يونجه ناباروري، بلوغ زودهنگام، چاقي و سرطان ميانجامد. البته اين آثار هنوز در انسانها ديده نشده است، اما سازمان غذا و داروي امريکا، مطالعات دربارهي حيوانات را نگرانکننده خوانده و هشدار داده است که با در نظر گرفتن فوايد کوتاه مدت تريکلوزان، ارزش خطراتش را ندارد. ترجيحاً والدين و کودکان بايد دست خود را با آب و صابون معمولي به مدت سي ثانيه بشويند.

بنابراين، والدين بايد در رعايت قوانين انعطافپذيرتر باشند و اجازه دهند که فرزندشان براي مدتي در خاک غلت بخورند يا کمي در گرد و غبار به اکتشاف بپردازند. از کثيف شدن فرزندتان زياد هراسان نشويد، اما نگذاريد که او هر چيزي را در دهانش بگذارد! با اندکي عقل سليم، و مقداري صابون اوضاع روبهراه خواهد بود.