معماری

تاثیر شیوه زندگی والدین بر فرزند

برای اولین بار دانشمندان سازوکاری در بدن انسان  کشف کردند که توضیح می‌دهد، چگونه امکان دارد شیوه‌ی زندگی والدین بر ژن‌های فرزندان و نسل‌های بعدی آنان تاثیر ‌گذارد.

طبق شواهد بسیار، عوامل محیطی مثل سیگار کشیدن، رژیم غذایی و استرس بر ژن‌های فرزندان و نسل‌های بعد ی شما تاثیر دارد. مثلاً دختران متولد شده از خانم‌های هلندی که در انتهای جنگ جهانی دوم در شرایط قحطی باردار بودند، به احتمال دو برابر بیش از حد معمول در خطر ابتلا به بیماری شیزوفرنی (روان‌گسیختگی یا اسکیزوفرنی) بودند. به همین ترتیب، موش‌های نر که در اوایل زندگی خود دچار استرس بودند، دو نسل فرزندانی را پرورش دادند که به شدت دلواپس و مضطرب بودند، به رغم اینکه در محیطی با مهر و محبت بزرگ شدند.

این موضوع بسیاری از پژوهشگران ژنتیکی را سرگردان کرد، زیرا بر اساس اصولی به نام “بَرییر آگوست وایزمن” (The August Weismann Barrier)، اطلاعات ژنتیکی موجود در اسپرم و تخمک‌ها قرار نیست که از محیط تاثیر پذیرند.

پاسخ دهید