معماری

سیستم دفاعی پوست نوزاد

تضعیف سیستم دفاعی پوست نوزاد

درصورت استفاده از روغن زیتون

عليرغم توصيه اکثر متخصصان مامايي در مورد استفاده از اين روغن ها براي رفع خشکي پوست، مطالعه فعلي نشان مي دهد اين روغن ها با ايجاد تغيير در لايه حفاظتي پوست نوزاد موجب افزايش بروز اگزما در دهه هاي بعد مي شوند؛ به طوريکه ميزان ابتلا به اگزما در دهه 1940 در کودکان بين سنين 2 تا 15 سال از 5 درصد تا 30 درصد در حال حاضر افزايش يافته است.

به منظور آزمايش اين تاثيرات، 115 نوزاد تازه متولد شده به سه گروه تقسيم شدند: روغن آفتابگردان، روغن زيتون و بدون روغن. در مورد گروه کودکاني که با روغن تحت نظر بودند روزي دو بار کمي روغن بر روي پوست شان ماليده مي شد.

در پايان روز 28 آزمايش، با بررسي ساختار پوست هر نوزاد مشخص شد که رشد عملکرد مانع حفاظتي پوست در هر دو گروه روغن در مقايسه با گروه بدون روغن به تعويق افتاده بود.

پاسخ دهید