التهاب فاسیای کف‌ پایی

فاسئیت کف‌پایی یا التهاب فاسیای کف‌پایی (Plantar Fasciitis)، یک علت شایع دردپا و پاشنه است. فاسیا غلافی نازک از بافت پرده‌مانندی است که عضله یا دیگر ارگان‌ها را دربرمی‌گیرد. فاسیای کف‌پا نواری از بافت فیبری است که تا زیرپا کشیده‌شده و به استخوان پاشنه وصل‌بوده و با استخوان هرکدام از انگشتان‌پا درارتباط است. این نحوه‌اتصال، قدرت و حمایت کافی برای قوس‌پا را فراهم‌می‌کند.

نشانه‌ها:
فاسئیت کف‌پایی دربیشتر مواقع با دردپاشنه یا درد در قوس‌پا خودش را نشان‌می‌دهد. درد به‌طور معمول هنگامی که فرد تازه می‌ایستد و راه‌می‌رود یا بعداز پیاده‌روی، دویدن یا ایستادن درازمدت ظاهرمی‌شود. درد در ابتدا تیز (Sharp) است و ممکن‌است بعداز یک فعالیت سبک کاهش‌یابد و یا محوترشود.

• علت:
به‌طورکلی، فاسئیت کف‌پایی زمانی‌که فاسیای کف‌پا از فشار زیاد و یا فعالیت زیاد صدمه دیده‌است به‌وجودمی‌آید؛ اما اغلب دلیل واضح یا حادثه شروع‌کننده روشنی وجود ندارد. افرادی که وزن‌بالا دارند، اشخاصی‌که عضله ساق‌پای سفت دارند و افرادی که کف‌پایشان قوس زیاد دارد یا پای صاف دارند درخطر فاسئیت کف‌پایی بیشتری هستند. همینطور افرادی که به‌صورت مکرر می‌دوند یا فعالیت‌های سنگین مانند پرش یا رقص دارند. به‌دلیل این‌که صدمات کوچک مکرر به فاسیای کف‌پایی درطول زمان وارد می‌آورند، بیشتر به فاسئیت کف‌پایی مبتلامی‌شوند.

• تشخیص:
تشخیص فاسئیت کف‌پایی براساس شرح‌حال، تاریخچه پزشکی و معاینه بالینی انجام‌شده توسط پزشک تشخیص داده‌می‌شود. معاینه‌کننده بهتر است زیرپا را فشاردهد تا بتواند تأییدکند که درد، ناشی‌از فاسیای کف‌پایی است. بررسی‌های تصویربرداری یا آزمایشات دیگر برای تشخیص موردنیاز نیست، اما گاهی لازم‌است که تشخیص‌های دیگر را به‌وسیله تصویربرداری ردکنیم تا مطمئن‌شویم که شکستگی یا آسیب عصب، دلیل درد بیمار نیست.

• درمان:
اقدامات ساده اغلب می‌توانند نشانه‌های درد ناشی از فاسئیت‌کف‌پایی را کاهش‌دهند. اگر موضوع شروع‌کننده‌درد مشخص‌باشد (مانندزیادشدن درد بافعالیت‌ها و ورزش‌های سنگین) می‌توان با کاهش‌میزان فعالیت فیزیکی به‌کاهش درد کمک‌کرد. کشش روزانه فاسیای کف‌پایی و عضلات‌ساق پا بهتراست انجام‌گیرد و از یخ‌موضعی هر روز ۲تا ۳ بار و هرنوبت ۱۰ تا ۲۰ دقیقه استفاده‌شود. پوشیدن کفش‌هایی باساپورت قوس‌کف‌پا نیز می‌تواند نشانه‌های بیماری را بهبودبخشد و داخل کفش می‌توان کفی‌طبی قرارداد تا حمایت بیشتری برای پا فراهم‌نماید.

از داروهای ضدالتهابی معمول مانند ایبوبروفن در کوتاه‌مدت جهت بهبود درد می‌توان استفاده‌کرد. اگر درد دائمی شده‌است، از تزریق کورتون داخل‌پا می‌توان برای کاهش‌درد استفاده‌کرد. اگرچه بیشتر افراد درطول زمان بهبود یا رفع کامل نشانه‌های فاسئیت را تجربه‌می‌کنند، ولی درموارد نادری چنانچه درد بعد‌از چندین‌ماه از درمان حمایتی بهبود نیابد، جراحی موردنیاز می‌باشد.