بیماری Ehrlichiosis

بیماری اهرلی‌شیوزیس(Ehrlichiosis): نشانه آن کمتر شناخته شده‌است و به‌سادگی با سرماخوردگی اشتباه می‌شود زیرا وجود قرمزی اغلب عمومیت ندارد و معمولاً دیده‌نمی‌شود و نشانه‌های آن تب، دردعضلات و تهوع می‌باشد و اغلب در جنوب‌شرقی و جنوب‌مرکزی آمریکا دیده‌می‌شود؛ به‌محض اینکه به این بیماری مشکوک‌شدند درمان با ماکسی‌سیکلین باید شروع شود، موارد شدید را باید بستری کرد و ۲درصد نیز مرگ‌ومیر به‌همراه دارد و کنه‌های عامل انتقال آن کنه تک‌ستاره، کنه پاسیاه «آهو» و پاسیاه‌غربی هستند.

بیماری بابزیوز(Babesiosis) یکی از بدترین و شدیدترین و جدی‌ترین بیماری‌های منتقله با کنه‌ها می‌باشد. عامل آن تک یاخته انگلی بوده و شبیه مالاریا است که این نظر رئیس بخش اپیدمیولوژی بیماری لایم درCDC می‌باشد. نشانه آن عرق زیاد، تب‌بالا، خستگی و سرما است و انگل مانند مالاریا گلبول‌های قرمزخون را تخریب می‌کند و همولیز و کم‌خونی ایجاد می‌شود.

بیشتر در شمال شرقی و بالای نیمه غربی دیده می‌شود. برای درمان آن کلیندامیسین مؤثراست و از داروهای مالاریا مانند کینین (گنه‌گنه) نیز استفاده می‌شود. متاسفانه بیماری کشنده است، بخصوص دربیمارانی‌که مشکلی در سیستم‌ایمنی دارند. عامل انتقال آن فقط کنه پا‌سیاه (آهو) است.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده