تفاوت بین بیماری آلزایمر و روند معمولی پیری

ا بالا رفتن سن حافظه همه ضعیف تر می شود.اما چگونه می توان تفاوت بین بیماری آلزایمر و پیری را تشخیص داد؟ طبق گفته کارشناسان ، بیماری آلزایمر جزو روند پیری طبیعی نیست، بلکه یک نوع اختلال مشاعر است که در آن مغز دچار تغییرات می شود. بیماری آلزایمر ناشی از تراکم سموم  پروتئین در مغز است.اما تفاوت بین این دو به نقل از سایت هلث نیوز:

 

علایم آلزایمر:

1. فرد مبتلا به آلزایمر یک تجربه را به طور کامل فراموش می کند.
2.به ندرت فرد قادر است آن تجربه را بعدا به خاطر آورد.
3.به مرور زمان قدرت دنبال کردن دستورات شفاهی و کتبی را از دست می دهد.
4.قادر نیست از یادداشت ها استفاده کند.
5.به مرور زمان قدرت مراقبت از خود را از دست می دهد.

علایم از دست دادن حافظه به علت روند پیری:

*  فراموش کردن بخشی از یک تجربه.
*اغلب قادر است بعد از مدتی آن تجربه را به خاطر آورد.
*در اغلب موارد قادر به دنبال کردن دستورات شفاهی و کتبی است.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده