معماری

پوآتراپی

بطور یقین نمیدانیم که PUVA چگونه عمل می کند. هدف از درمان فراهم کردن فواید درمانی بدون قرار دادن بیمار در معرض عوارض جانبی ناخواسته می باشد.

پوآ همچنین می تواند همراه رتینوئیدها داده شود که رپوآ (Re-PUVA) نامیده می شود.

رتینوئیدها سبب تأثیر بهتر نور اولتراویوله در پوست شده و همچنین تأثیرات درمانی سیستمیک دیگر را نیز ایجاد می نماید.

 

ترکیبات پسورالن:

 

پسورالن ماده ای است که نواحی سطح بدن بیمار را تا ۲۴ ساعت پس از جذب به نور اولتراویوله حساس می نماید ، این تأثیرات در صورت استعمال موضعی کمتر است . مهم است که بیمار پوست خود را در طول دورۀ درمان در مقابل نور خورشید و یا هر نوع نور دیگری (بجز مقدار UVB تجویز شده) قرار ندهد.

 

پسورالن های سیستمیک :

 

پزشک شروع کننده برنامۀ درمان ، دوز مناسب پسوآلن را تجویز می نماید. پسورالن های خوراکی تقریبا” در تمام بدن حتی در چشم ها نیز پخش می گردند.

 

حمام موضعی

حمام موضعی PUVA فقط برای زمانی که نواحی بزرگی از پوست درگیر است مناسب است . ترجیحا” تمام بدن و معمولا” فقط قسمت های درگیر می توانند درآب غوطه ور گردند.

پاسخ دهید