بیماری های مرتبط با پوست، مو و ناخن

بیماری های پوستی:

۱- اگزما

شایع:

–        التهاب اگزمایی حاد

–        التهاب اگزمایی مزمن

–        اگزما دست

بیماری

–        لیکن سیمپلکس مزمن

–        پای ترک خورده یا شقاق دار

–        درماتیت تماسی آلرژیک

–        درماتیت تماسی تحریکی

–        اگزمای نوک انگشت

–        درماتوز کف پایی جوانان

غیر شایع:

–        درماتیت ریواسی ها

–        التهاب تحت حاد اگزمایی

–        اگزما استئاتوتیک (غیر چرب)

–        درماتیت دیسکوئید

–        درماتیت متابولیک

–        درماتیت هیپرکراتوتیک کف دست

–        کراتولیز اکسفولیاتیو

–        اگزمای نومولر

–        پمفولیکس

–        ندول های خارش دار

–        درماتیت ناشی از استاز

–        زخم های وریدی پا

–        درماتیت آتوپیک

–        ایکتیوز ولگاریس اتوزوم غالب

–        کراتوز پیلاریس

–        پیتیریازیس آلبا

۲– کهیر

شایع:

–        کهیر حاد

–        کهیر مزمن

–        بارداری

–        کهیر فیزیکی

–        پاپول ها و پلاک های کهیری خارش­دار بارداری

غیر شایع:

–        آنژیوادم

–        ماستوسیتوز

۳- آکنه و روزاسه

شایع:

–        آکنه

–        درماتیت دور دهان

–        روزاسه (آکنه روزاسه)

–        هیپرهیدروز

غیرشایع:

–        هیدرآدنیت چرکی

۴- پسوریازیس و سایر بیماری های پوستی خود ایمنی

شایع:

–        پسوریازیس (داء الصدف)

–        درماتیت سبورئیک

غیر شایع:

–        بیماری گراور

–         لیکن پلان

–        لیکن اسکلروزه

–        پیتیریازیس لیکنوئید آبله گون حاد

–        پیتیریازیس روزه آ

 

۵- عفونت های باکتریایی

شایع:

–        زرد زخم

–        سلولیت

–        فولیکولیت

–        سودوفولیکولیت ریش (موی به داخل خزیده، ناهمواری ریش)

–        فرونکل و کاربانکل (کورک و کفگیرک)

–        اوتیت خارجی

غیر شایع:

–        باد سرخ (اریزیپلاس)

–        فولیکولیت سودومونایی

–        اکتیما

۶- بیماری های مایکوباکتریایی

–        توبرکولوز

–        مایکوباکتریوز آتیپیک

۷- عفونت های ویروسی

شایع:

–        زگیل (وروکا ولکاریس)

–        زگیل مسطح

–        زگیل کف پا

–        هرپس سیمپلکس (تب­خال)

–        آبله مرغان (واریسلا)

–        هرپس زوستر (زونا یا شینگز)

–        سرخک

–        سرخک آتیپیک

–        سرخجه

–        بیماری دست، پا و دهان

غیر شایع:

–        مولوسکوم کانتاژیوزوم

–        روزئولا انفانتوم

–        اریتم انفکتیوزوم

۸- عفونت های قارچی

شایع:

–        کاندیدیازیس چین های بزرگ پوستی (عرق سوز شدن کاندیدیایی)

–        عفونت قارچی ناخن

–        عفونت قارچی پوست

–        تینه آی پا

غیر شایع:

–        کاندیدیازیس

–        درماتوفیت ها

–        بالانیت کاندیدایی

–        تینه آ ورسیکالر

–        فولیکولیت پیتروسپوروم

–        واکنش ئید

–        کیلیت زاویه ای

–        تینه آی کشاله ران (خارش سرباز اسکاتلندی)

–        تینه آ کورپوریس

–        تینه آی دست

–        تینه آ اینکوگنیتو

–        تینه آی سر

–        تینه آی ریش

۹- واکنش های دارویی

شایع:

–        بثورات ویروسی غیر اختصاصی

–        اریتم عفونی یا بیماری پنجم

–        واکنش های دارویی پوستی

–        سندرم شوک توکسیک

غیر شایع:

–        بیماری کاوازاکی

۱۰- آلودگی های انگلی و گزش ها

شایع:

–        گال (جرب)

–        شپش (پدیکولوز)

–        گزش زنبور

–        گزش عقرب

غیر شایع:

–        میازیس

–        گزش عنکبوت بیوه سیاه

–        گزش عنکبوت قهوه ای گوشه گیر

–        بیماری لایم

–        تب منقوط کوه های راکی

–        گزش کک

–        بثورات خزنده

–        گزش مورچه آتشین

–        خارش شناگران

–        گاز رفتگی انسان و حیوان

–        پدیکولوزیس

۱۱- بیماری های توده ای و تاولی خود ایمنی

شایع:

–        میخچه و پینه

–        پمفیگوئید حاملگی

غیر شایع:

–        درماتیت هرپتی فرم

–        پمفیگوس ولگاریس

–        پمفیگوس فولیاسه

–        پمفیگوئید تاولی

۱۲- بیماری های بافت همبند

غیر شایع:

–        لوپوس اریتماتوز پوستی حاد

–        لوپوس اریتماتوز

–        لوپوس پوستی مزمن

–        لوپوس اریتماتوز پوستی تحت حاد

–        درماتومیوزیت

–        پلی میوزیت

–        اسکلرودرمی

–        مورفه آ

۱۳- بیماری های مرتبط با نور و اختلال در رنگدانه های پوستی

شایع:

–        تخریب و پیر پوستی ناشی از نور آفتاب

–        بثورات پلی مورف ناشی از نور

–        ویتیلیگو (برص)

–        ملاسما

–        کک و مک

غیر شایع:

–        هیپوملانوز قطره ای

–        پورفیری پوستی تأخیری

–        لنتیگو

۱۴- تومورهای خوش خیم پوست

شایع:

–        کراتوز سبورئیک

–        خال سباسه

–        درماتوفیبروم

–        کیست اپیدرمی

–        زوائد پوستی

–        کیست مویی

–        سیرنگوما

–        هیپرپلازی سباسه

غیر شایع:

–        کلوئید و اسکار هیپرتروفیک

–        کراتوآکانتوم

–        کندرو درماتیت ندولر لاله گوش

۱۵- تومورهای بد خیم پوست (غیر ملانومی)

شایع:

–        کارسینوم سلول بازال

–        کراتوز آفتابی

–        لوکوپلاکی

غیر شایع:

–        کارسینوم سلول سنگفرشی

–        کراتوآکانتوم

–        کراتوز آکتینیک

–        بیماری باون

–        لنفوم سلول T پوستی

–        بیماری پاژه پستان

–        بیماری پاژه خارج پستانی

–        متاستازهای پوستی

۱۶- خال ها و ملانوم بدخیم

شایع:

–        خال ملانوسیتی

–        ملانوم بدخیم

–        سندرم خال آتیپیک

–        ضایعات شبه ملانوم

–        خال ملانوسیتی مادرزادی

۱۷- بیماری های پوستی نوزادی

–        اریتم توکسیکوم نوزادی

–        میلیاریا

–        پوست مرمرین

۱۸- بیماری های منتقله از راه تماس جنسی

شایع:

–        زگیل تناسلی

–        هرپس سیمپلکس تناسلی

غیر شایع:

–        شانکروئید

–        سیفیلیس

–        شپش عانه

–        مولوسکوم کانتاژیوزوم

–        گرانولوم اینگوینال

–        لنفوگرانولوم ونروم

۱۹- بیماری های مو

شایع:

–        ریزش موی مردانه (آلوپسی آندروژنیک)

–        طاسی آندروژنیک در زنان (ریزش مو با الگوی زنانه)

–        آلوپسی آره آتا

–        تریکوتیلومانیا

–        هیرسوتیسم

غیر شایع:

–        تلوژن افلوویوم

–        هایپرتریکوزیس

۲۰- بیماری های ناخن

شایع:

–        شیاردار شدن و دانه دار شدن ناخن

–        اونیکولیز

–        دفرمیتهعادتی

–        پسوریازیس

–        پارونیشی حاد

–        ریش شدن کناره ناخن

–        ناخن فرو رفته داخل گوشت

–        هماتوم زیر ناخن

–        هیپرتروفی ناخن

–        نوار یا لکه های سفید

–        خطوط بو

–        عفونت قارچی ناخن

غیر شایع:

–        پارونیشی مزمن

–        عفونت سودومونایی

–        کیست موکوسی انگشت

–        خال ها و ملانوم ها

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده