دانلود کتاب مسمومیت جنایی

دانلود کتاب مسمومیت جنایی

مسمومیت جنایی

Criminal Poisoning: Investigational Guide for Law Enforcement, Toxicologists, Forensic Scientists, and Attorneys

By John Harris Trestrail III RPh, FAACT, DABAT (auth.) (Author)
: PdfExtension: GeneralTopic
: 191Pages: Humana PressPublisher
: 2Edition: EnglishLanguage
: 2007Year: 978-1

لینک همین کتاب در سایت آمازون

لینک دانلود در زیر:قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – مسمومیت جنایی

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده