گزارش کار اندازه گیری دمای رشته درون لامپ

( اندازه گیری دمای رشته درون لامپ )

هدف آزمایش :

هدف از این آزمایش ، همانطور که از اسمش پیداست ، بدست آوردن دمای رشته های درون یک لامپ است .

موارد مصرفی :

  1. یک عدد لامپ
  2. سیم های رابط
  3. مولد
  4. ولت متر
  5. آمپر متر
  6. دما سنج

 

شرح کار :

در این آزمایش باید دمای رشته های درون لامپ را به دست آوریم که این کار را توسط رابطه  انجام میدهیم . که در آن α مقاومت ویژه ، R1 مقاومت رشته های درون لامپ قبل از روشن کردن ، R2 نیز مقاومت رشته های درون لامپ بعد از روشن کردن آن و Δθ نیز تغییرات دما میباشد که داریم :

که در آن ، θ1 دمای رشته های درون لامپ قبل از روشن کردن بوده که برابر دمای محیط است و θ2 نیز دمای رشته های درون لامپ بعد از روشن کردن آن میباشد .

متن کامل و ادامه در فایل زیر:قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – دمای رشته

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده