گزارش کار قانون اهم

( قانون اهم )

هدف آزمایش :

هدف این آزمایش ، یافتن رابطه میان مقاومت (R) ، شدت جریان (I) و اختلاف پتانسیل (V) میباشد .

موارد مصرفی :

  1. دو عدد مقاومت
  2. سیم های رابط
  3. مولد

 

شرح کار :

ابتدا مقاومت ها را توسط سیم های رابط به مولد متصل میکنیم و به آن جریان میدهیم تا ولتاژ به دست آید (یا بالعکس) و اطلاعات را ثبت میکنیم .

 

R1R2
I1V1I2V2
۰٫۰۱۰٫۶۰٫۰۱۰٫۴
۰٫۰۲۱٫۷۰٫۰۲۱٫۱
۰٫۰۳۲٫۸۰٫۰۳۱٫۸
۰٫۰۴۳٫۹۰٫۰۴۲٫۵

 

نمودار ولتاژ – شدت جریان (V–I) را برای هر مقاومت رسم میکنیم . مقاومت ، برابر شیب تقریبی خط عبور کننده از نقاط برخورد اختلاف پتانسیل ها و شدت جریانها است .

متن کامل در فایل زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – قانون اهم

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده